Hvor sikker er din jobsituation?
Meget sikker Sikker Hverken eller Usikker Meget usikker
Er din indkomst fast og stabil?
Meget stabil Stabil Hverken eller Ustabil Meget ustabil
Betaler du dine regninger til tiden? Altid til tiden Normalt til tiden En gang imellem Jeg får ofte rykkere Jeg får altid rykkere
Hvor ofte er der overtræk på dine bankkonti?
Aldrig Kun ved et uheld Næsten aldrig Det sker ofte Hver måned
Hvor stort er det faktiske rådighedsbeløb i husstanden pr. md. pr. person?
Det beløb der er tilbage efter de faste udgifter er betalt.
Større end 5.000 kr. Mindre end 5.000 kr. Mindre end 4.000 kr. Mindre end 3.000 kr. Mindre end 2.500 kr.
Har du nettoformue eller nettogæld?
Medtag pension, frie midler, friværdi i fast ejendom mv.
Stor nettoformue Lille nettoformue Ingen opsparing eller gæld Lille nettogæld Stor nettogæld    
Har du en høj eller lave risiko i din økonomi?
Meget lav risiko Lav risiko Middel risiko Høj risiko Meget høj risiko
Luk