Viden og interesse

1. På en skala fra 1 til 10, hvor 10 er bedst, hvor meget ved du om din økonomi fx indkomst, udgifter, rådighedsbeløb, gæld etc.?
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
2. Hvor mange timer om måneden bruger du på at forbedre/tjekke/ændre din privatøkonomi?
Mindre end 1 time 1-2 timer 2-3 timer 3-4 timer 4-5 timer Mere end 5 timer

Planlægning og budget

3. Udarbejder du et budget, før du tager en beslutning, der vedrører din økonomi?
Aldrig Sjældent En gang imellem Ofte For det meste Altid
4. Hvor mange gange inden for det seneste år er du blevet overrasket, når du har kigget på din økonomi?
Aldrig 1-2 gange 3-5 gange 6-10 gange 11-15 gange Hver gang
5. Hvor ofte har du fulgt op på dit budget inden for det sidste år for se, om det holdt?
Aldrig 1 gang 2 gange 3 gange 4 gange Så ofte som nødvendigt
6. Holder du løbende øje med, hvordan værdien af din formue udvikler sig?
Aldrig Sjældent En gang imellem Regelmæssigt Ofte Så ofte som nødvendigt

Ønsker og prioritering

7. Prioriterer du dine økonomiske ønsker?
Aldrig Sjældent En gang imellem Ofte For det meste Altid
8. Lader du tilfældighederne råde, når dine økonomiske ønsker skal opfyldes?
Aldrig Sjældent En gang imellem Ofte For det meste Altid
9. Hvor ofte bliver dine økonomiske ønsker opfyldt?
Aldrig Sjældent En gang imellem Ofte For det meste Altid
10. Er dine økonomiske ønsker ofte helt urealistiske?
Aldrig Sjældent En gang imellem Ofte Som regel Altid

Viden og muligheder

11. Hvor ofte har du inden for de sidste 5 år oplevet ikke at have viden nok om dine økonomiske muligheder?
Aldrig Sjældent En gang imellem Ofte For det meste Altid
12. Hvor ofte bruger du tid på at undersøge dine økonomiske muligheder til bunds, før du tager en beslutning?
Aldrig Sjældent En gang imellem Ofte Som regel Altid
13. Hvor ofte er du inden for de sidste 5 år blevet overtalt af andre til at tage en dårlig økonomisk beslutning, blevet snydt - eller haft en mistanke om, at du er blevet snydt?
Aldrig Sjældent En gang imellem Ofte Meget ofte Altid
14. Hvor ofte har du begrænset dig selv i dine økonomiske beslutninger, fordi du ikke vidste nok om din økonomiske formåen?
Aldrig Sjældent En gang imellem Ofte Meget ofte Altid

Beslutninger

15. Hvor meget følger du med i, hvor meget risiko du kan tåle (eksempelvis størrelsen af eller renten på dine lån)?
Aldrig Sjældent En gang imellem Ofte Meget ofte Altid
16. Har du inden for de sidste 5 år taget en for stor risiko i én eller flere af dine økonomiske beslutninger, så det har fået uheldige konsekvenser (begrænsning af dit forbrug, mindre opsparing eller tab)?
Aldrig Sjældent En gang imellem En del gange Ofte Altid
17. Har du inden for de sidste 5 år følt dig ude af stand til at tage en optimal økonomisk beslutning?
Aldrig Sjældent En gang imellem Ofte Meget ofte Altid
18. Hvor ofte har du opført dig ufornuftigt i forhold, der har betydning for din økonomi?
Aldrig Sjældent En gang imellem Ofte Meget ofte Altid

Udviklet af
Finanshuset i Fredensborg A/S

Uafhængig økonomisk rådgivning
Luk

Finanshuset i Fredensborg A/S