Uge 42 - 2020 
dreng går på tidlig pension

Aftalen om ret til tidlig pension

Aftalen om ret til tidlig pension faldt på plads i weekenden. Læs om ordningen og en særlig mulighed, hvis du er med i efterlønsordningen.

I weekenden indgik regeringen og en række partier en aftale om tidlig pension for personer, der har været lang tid på arbejdsmarkedet. Aftalen er endnu ikke vedtaget i folketinget, men vi bringer alligevel hovedpunkterne her.

Betingelser for at få tidlig pension

For at få ret til tidlig pension efter aftalen, skal du som 61-årig* opgøre hvor mange år, du har været på arbejdsmarkedet. Foruden beskæftigelse tæller også perioder på dagpenge, sygedagpenge, deltidsarbejde, barselsorlov, obligatoriske praktikperioder, elevtid og SU-berettigede obligatoriske praktikperioder.

Disse oplysninger kommer primært fra dine indbetalinger til ATP suppleret med oplysninger fra a-kasser samt anden relevant dokumentation.

Se hvilke oplysninger ATP har om din beskæftigelse

Har du på opgørelsestidspunktet* 42 års anciennitet på arbejdsmarkedet, har du ret til ét års tidlig pension inden folkepensionen. Har du 43 års anciennitet, har du ret til 2 års tidlig pension, og med 44 års anciennitet kan du gå på tidlig pension 3 år inden folkepensionen.

Så meget kan du få i tidlig pension

Går du på tidlig pension er ydelsen 13.550 kr. om måneden (2020) uafhængig af din ægtefælles eller samlevers indkomst og formueforhold. Du bliver til gengæld modregnet, hvis dine samlede pensionsopsparinger er på mere end 2 mio. kr. Ydelsen bliver herefter gradvist nedtrappet indtil den helt falder bort ved en opsparing på 5 mio. kr. Du kan have arbejdsindkomst op til 24.000 kr. om året uden modregning.

Særlige muligheder i efterlønsordningen

Der er helt særlige vilkår, hvis du er med i efterlønsordningen og har ret til tidlig pension. Er det tilfældet, kan du få udbetalt dét, du har indbetalt i efterlønsbidrag, hvis du vælger at gå på tidlig pension i stedet for at gå på efterløn.

Modtager du allerede efterløn d. 1. januar 2022 kan du, hvis du har ret til tidlig pension, træde ud af efterlønsordningen og overgå til tidlig pension og blive kompenseret for din resterende efterlønsperiode efter særlige regler.

Har du ikke nået efterlønsalderen d. 1. januar 2022, kan du frivilligt melde dig ud af efterlønsordningen og få dine efterlønsindbetalinger udbetalt skattefrit i perioden fra d. 1. januar til d. 30. juni 2022.

Om det kan betale sig for dig, afhænger af, hvor meget du ellers ville kunne få i efterløn, om du har ret til tidlig pension, og om du regner med at benytte dig af denne ret.

Læs aftaleteksten om tidlig pension (pdf)

* Opgørelsesalderen hæves til 62 år fra 2026, og til 63 år fra 2031. Parallelt hermed hæves anciennitetskravet til henholdsvis 43-45 og 44-46 år.

Få råd til tidlig pension

okt 14th, 2020 | Tags: