Uge 05 - 2016 

Aktiv og passiv forvaltning af investeringer

Når du investerer, hvad enten det sker gennem investeringsforeninger eller direkte i værdipapirer, er det vigtigt at skelne mellem aktiv og passiv forvaltning.

Aktiv forvaltning

Målet med aktiv forvaltning er at opnå et udbytte, der er højere end gennemsnittet for markedet, det såkaldte markedsafkast. Det mål forfølges ved investere i papirer, som forventes stige mere end markedsafkastet og sælge papirer, der forventes at stige mindre end markedsafkastet.

Aktiv forvaltning giver højere omkostninger til analyser, forvalter og transaktioner, fordi der købes og sælge ofte. Aktiv forvaltning giver også højere risiko, fordi der er risiko for at forvalter kan være dårlig til sit arbejde eller begå fejl.

En række undersøgelser viser, at aktivt forvaltede investeringsforeninger typisk ikke tjener de højere omkostninger hjem gennem et øget afkast.

Passiv forvaltning

Målet med passiv forvaltning er at opnå et afkast, der svarer til markedsafkastet minus omkostninger. Investeringen sammensættes derfor efter et indeks, der afspejler markedet så godt som muligt. Det kan fx være OMX C20-indekset, der afspejler danske aktier eller MSCI World-indekset afspejler det globale aktiemarked.

Ved passiv forvaltning forsøger forvalter altså ikke at slå markedet ved at udvælge papirer, der forventes at stige mere end gennemsnittet for markedet. Der arbejdes typisk med en køb-og-hold-strategi, hvor papirerne handles så sjældent som muligt. Det giver lavere omkostninger og lavere risiko.

Find de billige passive investeringsforeninger

 

Læs mere om investering