Uge 25 - 2016 

Brexit eller ej – Europa er under forandring

Brexit eller ej – Europa er under forandring. Brexit vil kaste EU ud i en krise. Reformer i EU er nødvendige. Den store fare er et EU i opløsning.

Sankthansaften bør du mellem hekseafbrænding, båltale, midsommervise, og grillpølser holde et vågent øje med resultaterne af afstemningen i Storbritannien.

Brexit afgør Europas fremtid

Et Brexit vil være afgørende for Europas fremtid. Vælger briterne at forlade EU, bliver reaktionen på finansmarkederne voldsomt negativ. Aktiemarkederne har allerede indregnet et muligt Brexit med et fald på mere end 10 % – primært på britiske og europæiske aktier. Faldet bliver sandsynligvis mere en dobbelt så stort, hvis Brexit bliver til virkelighed.

Et britisk exit vil være et stort tilbageskridt for EU, hvor finansscenen bliver overtaget af franskmændene i Paris eller af tyskerne i Frankfurt. Magtfordelingen i EU´s ministerråd bliver rykket mod Sydeuropa, og det bliver sværere at varetage danske interesser i et EU uden Storbritannien. Der er meget på spil for dig, Danmark og EU. Der er derfor god grund til følge godt med i afstemningen i aften, og i udviklingen den kommende tid, hvis briterne vælger at forlade EU.

Brexit – hvad betyder det for din økonomi?

En forudsigelig krise

På længere sigt vil det være de britiske virksomheder, der bliver ramt hårdest. Men den danske eksport til Storbritannien bliver ramt af et Brexit, fordi pundet vil falde og gøre danske varer dyrere i Storbritannien. Da den danske eksport til Storbritannien er relativt stor, vil det føre til afskedigelser i Danmark, når briterne køber mindre dansk bacon og andre varer.

Da Europa i forvejen er tæt på recession, vil Brexit sandsynligvis skubbe Europa ud i en krise, det kan tage mange år at komme ud af. Det kan inspirerer andre EU-kritiske lande til at benytte lejligheden, til at holde egne afstemninger og forlade fællesskabet.

Sådan klarer du krisen

Tid til reformer i EU

Brexit er alarmklokke for EU, der må vågne, der må vågne op til dåd. Nu må der reformer til! Den folkelige støtte smuldrer til det EU, som har skabt rammerne for velstand, vækst og ikke mindst fred i Europa i mere end 60 år. EU har bevist sin værdi for Danmark og de øvrige europæiske lande, men det er ved at være glemt i befolkningerne, der tager resultaterne for givet.

EU er en stormagt, når det gælder handel, finanser og på den politiske scene. Men vi kan hurtigt miste denne magt igen, hvis ikke landende enes om ret vidtgående reformer.

EU må nødvendigvis blive mindre planøkonomisk, og der skal effektiviseres på gangene i Bruxelles og Strassburg. Vi må derfor håbe, at briterne aflyser Brexit, og at EU hører alarmklokken – helt inde bag de tykke mure i Berlaymont-bygningen.

Styr grådigheden og undgå finansbobler

Faren for et EU i opløsning

Kombinationen af et EU i opløsning og den politisk nationalistiske højredrejning, der er i gang i de europæiske lande er en meget farlig cocktail. Både flygtningekrisen og konflikten i Ukraine risikerer at eskalere, samtidig med at andre regionale modsætningsforhold kan blusse op. Et svagere EU kan destabilisere hele Europa og styrke et ekspansionistisk Rusland. I dette klima bliver Danmark som en lille åben økonomi stærkt påvirket, og det fører med garanti til recession.

Så galt behøver det ikke gå. Så dumme er vores politikere vel ikke? De får forhåbentligt løst problemerne til sidst, men usikkerheden er steget i et i forvejen usikkert finansmarked.

Du kan regne med urolige tider forude, og det er derfor klogt at reducere risiko i din privatøkonomi.

Lav, middel eller høj risiko i formuen?

jun 22nd, 2016 | Tags: , ,