Uge 26 - 2020 
Ægtepar foran sommerhus på mønter og pengesedler - coronastøtte på vej til sommerhusudlejere

Corona-støtte til sommerhusudlejerne

Lejer du dit sommerhus ud via et bureau, får du en skattelettelse i år. Den skattefrie bundgrænse bliver forhøjet til 60.000 kr. i 2020.

En midlertidig forhøjelse af den skattefrie bundgrænse for udlejning af sommerhus er en del af Sommerpakken, som skal hjælpe Danmark i gang igen efter Corona-nedlukningen. Et flertal i Folketinget er enige, men loven er ikke vedtaget endnu.

Den gældende bundgrænse på 41.800 kr. forhøjes midlertidigt til 60.000 kr. i 2020. Lejer du dit sommerhus ud via et bureau eller via Airbnb, skal du ikke betale skat af nettolejeindtægter op til 60.000 kr. i år. Har du lejeindtægt herudover beskattes 60 % af indtægten som kapitalindkomst.

Sommerhuset – investeringen der kan betale sig selv

Sådan indberetter du lejeindtægter

Du indberetter det skattepligtige beløb, det vil sige, den del af indtægten, der overstiger 60.000 kr., på din årsopgørelse for 2020 i rubrik 37, hvis ikke bureauet allerede har gjort det. Har du kun ejet sommerhuset en del af året har du alligevel fuldt bundfradrag hele året.

I stedet for bundfradragsmetoden, kan du benytte regnskabsmæssige fradrag, hvor du trækker dine faktiske forholdsmæssige udgifter fra i din lejeindtægt.

Læs Skats side om udlejning af sommerhus og de forskellige fradragsmetoder

jun 24th, 2020 |