Uge 28 - 2011 

Få mest muligt ud af Folkepensionen

De fleste pensionister får ikke nok ud af deres folkepension. Det er muligt med enkle midler at nedsætte eller helt at undgå fradrag i folkepensionen, når man selv har sparet op til sin pension.

Mindst 75 procent af alle pensionister får ikke nok ud af deres folkepension, fordi de ikke kender deres muligheder for at forbedre den. Det er Finanshuset i Fredensborgs erfaring. Folkepensionen er nemlig ikke så fast en størrelse, som man måske skulle tro. Du kan derfor øge din folkepension betydeligt, hvis du udnytter dine muligheder. Mange pensionister går glip af tusindvis af kroner i pensionstillæg, fordi de selv har sparet op til deres pension. Men det behøver ikke at være sådan, hvis man blot laver nogle få ændringer i sin økonomi.

Pas på modregning i pension

Undgå at blive trukket i pensionstillæg

Alle pensionister får folkepensionens grundbeløb, men der også tillæg, som for enlige pensionister er større end selve folkepensionen. I år er grundbeløbet 66.624 kr., mens tillægget for enlige er 69.129 kr. Det betyder, at man maksimalt kan få 11.313 kr. om måneden før skat. Ægtepar kan som udgangspunkt hver modtage 33.344 kr. om året i pensionstillæg, hvilket for hver ægtefælle svarer til 8.331 kr. om måneden. Men pensionstillægget reduceres, hvis man selv har sparet op. Det behøver dog ikke nødvendigvis at være sådan.

Undgå modregning i efterløn og pensionstillæg

Sådan kan du få mest muligt ud af Folkepensionen

Du kan forøge udbetalingen af pensionstillæg, hvis du holder din indkomst under den grænse, hvor man modregnes af sine egne pensioner. Dette sker for ægtepar ved en samlet indtægt på 125.300 kr. og for enlige ved 62.500 kr. De fleste mennesker har mulighed for at planlægge sine pensionsudbetalinger, så de ikke overskrider disse beløb. Du kan eksempelvis starte livsvarige pensioner tidligt, og du kan forlænge udbetalingen af ratepensioner fra 10 år til f.eks. 20 år eller 25 år. I nogle tilfælde kan det give dig flere penge at lade dine ratepensioner komme til udbetaling sent, f.eks. først fra du fylder 75 år.

Nu kan du arbejde mere som pensionist uden modregning

Indbetal og få mere udbetalt

Hvis disse ændringer ikke er tilstrækkelige for at få mest muligt ud af Folkepensionen, så har du også mulighed for at reducere din indkomst ved at indbetale til pension. Det kan lyde mærkværdigt, at man som pensionist skal indbetale til pension, men hvis du gør det, kan du ofte øge dine udbetalinger endnu mere.

I Finanshuset i Fredensborg har vi set flere eksempler på, at enlige pensionister har opnået at øge deres udbetalinger med over 500.000 kr. over en tiårsperiode ved at indbetale til pension. Det er de samme regler, socialrådgivere i kommunen administrerer, så der er ikke tale om at misbruge reglerne. Men det er naturligvis helt op til dig, om du vil gøre det.

Betal til ratepension som pensionist

”Det er glædeligt, at man som pensionist kan forbedre sin pension, men samtidig er det også udtryk for, at langt hovedparten af den arbejdende befolkning i virkeligheden sparer uhensigtsmæssigt op til deres pension. Det er virkelig tankevækkende”, siger Kim Valentin.

Få mere ud af din pensionsopsparing med uvildig pensionsrådgivning

jul 11th, 2011 | Tags:,