Uge 51 - 2015 

Få gevinst af dine tab på aktier

Ugens FiF. Du kan få gevinst af dine tab på aktier. Sælg aktier med tab, hvis din aktieindkomst ligger over grænsen, og sælg aktier med gevinst, hvis den ligger under.

Hvis du sælger børsnoterede aktier med tab i dine frie midler inden nytår, så kan du modregne dette tab i dine gevinster på børsnoterede aktier. Det gælder altså ikke for midler, du har i din pensionsordninger.

Det er en fordel, hvis din aktieindkomst er over 49.900 kr. og 99.800 for par, og du skal betale den høje aktieindkomstskat på 42 %.

Årsagen er reglerne om realisationsbeskatning, der gælder for aktier i frie midler.

Reglerne gør også, at det er en fordel at udnytte den lave indkomstbeskatning på 27 %, hvert eneste år. Det vil sige, at du så vidt muligt skal sørge for at realisere gevinster op til grænsen hvert år.

Planlæg skatten inden du investerer

dec 16th, 2015 | Tags: , , ,