Uge 02 - 2018 

Få udbetalt dine efterlønsbidrag skattefrit

Ny regel gør, at du kan få udbetalt dine efterlønsbidrag skattefrit. Kan det betale sig for dig at forlade efterlønsordningen? Sådan laver du regnestykket.

De nye regler for pensionsindbetalinger og pensionsudbetalinger, der blev vedtaget kort inden nytår, har stor betydning for, hvordan du skal planlægge din pension.

Efterløn er en af de ting, som du bør genoverveje i lyset af de nye regler. Mellem d. 1. januar og d. 1. juli har du mulighed for skattefrit at få udbetalt, alle de penge du har betalt i efterlønsbidrag i årenes løb frem til d. 22. juni 2017. På den måde kan du hente en skattefri gevinst, og spare efterlønsbidrag til A-kassen fremover.

Modregning i efterlønnen gør, at mange, der er født efter 1. januar 1956 (der er andre regler for dem der er født før), har begrænset eller ingen fordel ved at være i efterlønsordningen. Du risikerer, at modregningerne bliver så store og efterlønsudbetalingerne så små, at du ligefrem taber penge på at betale til ordningen.

Undgå modregning i efterløn og pensionstillæg

Kan efterlønsordningen betale sig for dig?

Om efterlønsordningen kan betale sig for dig, er et forholdsvis kompliceret regnestykke. Som udgangspunkt kan du ikke få efterløn, hvis dine løbende modregningspligtige pensionsudbetalinger er større end ca. 352.000 kr. om året, da udbetalinger modregnes med 64 %.

Sumudbetalinger eller ikke livsvarige ydelser, der ikke udbetales, får du også modregnet med 4 % af depotværdien.

Har du som de fleste en pensionsordning, skal du opstille dette regnestykke:

Udbetalinger fra efterløn (efter modregning og skat)?

minus Fremtidige efterlønsbidrag efter skat

minus Skattefri udbetaling (efter de nye regler) af allerede betalte efterlønsbidrag

= Gevinst eller tab ved at blive i efterlønsordningen

Hvis du vil bevare muligheden for at benytte seniorjobordningen, skal du blive i efterlønsordningen. På den måde er der et element af forsikring i dit efterlønsbidrag. Derfor kan du, hvis du kun har et mindre tab i regnestykket, vælge at fortsætte dine indbetalinger og blive i efterlønsordningen.

Det hurtige svar

Har du sparet mere end 4,5 mio. kr. op, når du går på pension, har du sandsynligvis en fordel af at forlade efterlønsordningen. Har du 3,5 mio. kr., skal du få din rådgiver til beregne, om du skal blive eller forlade efterlønsordningen. Dine individuelle forhold påvirker regnestykket meget, så tag ovennævnte grænser med mere end ét gran salt.

Lad os sige, at værdien af dit skattefradrag udgør 30 % af din indkomst og du eksempelvis har betalt 100.000 kr. i efterlønsbidrag. Det betyder, at du sparer ca. 30.000 kr. i skat ved den skattefri udbetaling. Det beløb er sikkert værd at tage med i dine beregninger.

Begynd med at se dine depoter og udbetalinger på pensionstidspunktet på www.pensionsinfo.dk.

Skal du blive i efterlønsordningen?

Vær sikker på at gøre det rigtige. Få uafhængig rådgivning, om efterlønsordningen er rigtig for dig.

Få uafhængig økonomisk rådgivning om efterløn og pension

 

jan 09th, 2018 |