Uge 11 - 2019 

Falder skatten i 2020?

Er du utilfreds med høje skatter? Skatten har været faldende i en årrække. En del af forklaringen kan være, at topskattegrænsen er hævet. Måske falder skatten i 2020?

Skattetrykket steg markant fra 1975 og 13 år frem til 1988. Herefter har det svinget omkring nogenlunde samme niveau. Det nåede et historisk højdepunkt i 2015, hvor skattebetalingerne udgjorde ca. 50 % af BNP. Siden er det faldet, og tallet forudses at nå ned på ca. 44 % i 2020 – det laveste i 30 år.

Skatter og afgifter i pct. af bruttonationalproduktet opgjort i løbende priser. Kilde: Skatteministeriets analyse om skattetrykket (pdf)

Skatter og afgifter i % af bruttonationalproduktet opgjort i løbende priser. Kilde: Skatteministeriets analyse om skattetrykket (pdf)

Siden 2010 er topskattegrænsen hævet i flere omgange. Det har betydet, at antallet af danskere, der betaler topskat er faldet betydeligt, fra lidt under 40 % af alle fuldtidsbeskæftigede til lidt over 20 %.

Andel af personer der betaler topskat. Kilde: Skatteministeriet aktuelle skattetal om topskat (pdf).

Andel af personer der betaler topskat. Kilde: Skatteministeriet aktuelle skattetal om topskat (pdf).

Tilsammen viser tallene på, at skattebetalingen er faldende for de højere mellemindkomster, der tidligere har betalt topskat.

Skat er den største omkostning i dit liv

mar 16th, 2019 |