En skilsmisse kan blive kostbar

En skilsmisse kan blive kostbar

En skilsmisse kan blive kostbar, hvis I ikke er sikret med en ægtepagt. Få lavet ægtepagten for sikre jer selv og hinanden.

En ægtepagt sikrer din økonomi

Hvordan står du økonomisk i tilfælde af skilsmisse? De færreste ved, hvordan deres økonomi ser ud, hvis kærligheden ikke holder, men da er det desværre alt for sent at gøre noget ved det. En skilsmisse kan nemlig påvirke din økonomi resten af livet, hvis du fx er kvinde og gift, har børn, har deltidsarbejde eller får mindre i løn end din ægtefælle. Det er derfor vigtigt at sikre begge ægtefæller bedst muligt ved skilsmisse, og det kan kun gøres med en ægtepagt.

Hvad sker der ved skilsmisse?

Der er fælleseje, når man indgår et ægteskab, og eneste undtagelse er tilfælde, hvor parret har oprettet en ægtepagt om, at der fx skal være særeje i ægteskabet. I tilfælde af fælleseje og skilsmisse, vil hver bodel blive gjort op for sig. Og er begge bodele positive, vil den ene part skulle aflevere halvdelen af sin bodel til den anden og vice versa. Men ingen regler uden en undtagelse, da pensionsordninger oprettet af ægtefællerne holdes helt udenfor delingen af fællesboet. Og det går især ud over kvinderne.

Kvinder rammes af barsel og deltidsarbejde

I de fleste forhold er det manden, der har den største pensionsordning, hvilket blandt andet skyldes, at kvinden har været på barsel eller måske arbejdet på deltid. Det er derfor stadig kvinden, som for det meste trækker læsset på hjemmefronten med deraf følgende negative konsekvenser for pensionsordningen, som i sagens natur ikke kan opnå samme størrelse som mandens.

Ugifte samlevende sikrer hinanden

Af uvisse årsager er ugifte samlevende mere opmærksomme på, at de skal sikre hinanden i både den ene og den anden situation. Således har rigtig mange samlevende par fået lavet en overenskomst, som regulerer deres økonomiske forhold i tilfælde af, at de går fra hinanden og fx skal sælge den ejendom, som de bor i og ejer sammen.

Ugifte samlevende arver heller ikke pr. automatik hinanden som ægtefæller gør, hvilket for ugifte samlevende forudsætter oprettelse af et testamente. Til gengæld får mange flere ugifte samlevende oprettet et testamente, hvor de sikrer hinanden.

Hvis du har spørgsmål til mulighederne i forbindelse med en ægtepagt eller skilsmisse er du velkommen til at kontakte Finanshuset i Fredensborg. Vi giver både økonomisk rådgivning og juridisk rådgivning i forbindelse med ægteskab og skilsmisse.

Relaterede Nyheder