Nye muligheder for særeje

Ugens FiF. Nye muligheder for særeje. Bestem, hvor meget af formuen skal være fælleseje, og hvor meget skal være særeje.

Fra den 1. januar 2018 gælder der nye regler om ægtefællers økonomiske forhold, der ændrer vilkårene for særeje, gaveægtepagt og deling af formue eller gæld. Den nye lov udvider mulighederne for at aftale særeje ved ægtepagt.

Sumdeling og sumsæreje

Som noget nyt skelnes der mellem to slags særeje: sumdeling og sumsæreje.

De nye regler gør det meget enklere at friholde et bestemt beløb fra et særeje også kaldet sumdeling. Ægtefæller kan aftale, at et bestemt beløb skal være sumdeling, det vil sige, beløbet er fællesbo, som deles ligeligt i tilfælde af skilsmisse.

På samme måde kan ægtefæller aftale sumsæreje, dvs. at et bestemt beløb skal være særeje. Så indgår beløbet ikke i fællesboet, men holdes udenfor, mens den øvrige formue forbliver fælleseje og deles ligeligt mellem parterne ved skilsmisse.

En ægtepagt sikrer fordelingen af formuen

Gæld som særeje

Som noget helt nyt er er det blevet muligt gøre gæld til særeje, så den ikke indgår i fællesboet ved en eventuel skilsmisse.

Det har betydning når en af parterne har gæld med ind i ægteskabet fx studiegæld. Ved almindeligt fælleseje fratrækkes personlig gæld i den pågældendes ægtefælles aktiver, når fællesejet deles ved skilsmisse. Det har den besynderlige betydning, hvis den anden ægtefælle har en positiv bodel, at den forgældede part får en større andel af de fælles aktiver ved skilsmisse.

Undgå ægtefællens gæld ved skilsmisse

Gaveægtepagt

Efter de nye regler behøver ægtefæller ikke oprette og tinglyse gaveægtepagt, når de giver hinanden gaver. Det gælder eksempelvis, når halvdelen af en ejendom overdrages til ægtefællen, men der skal fortsat oprettes et skøde, der skal tinglyses.

Reglerne i konkursloven er samtidig ændret, så tidsbegrænsningen for omstødelse af gaver ophæves. Det forudsætter dog at giverens kreditorer fremsætter krav, og det kan bevises, at giveren ved at give gaven ikke længere havde tilstrækkelige midler til at dække sine forpligtelser.

Juridisk rådgivning sikrer økonomien

Har du spørgsmål

Har du spørgsmål om særeje og ægtepagt er du velkommen til at skrive eller ringe til chefjurist Jan Juul Jørgensen.

Relaterede Nyheder