Uge 21 - 2012 

Forbrugertilliden er stabil igen, men…

Forbrugertilliden er stabil igen, efter en periode i minus. Har du råd er lavkonjunkturen et godt tidspunkt at investere.

Du bestemmer meget mere end du tror. Det er faktisk dig der bestemmer, om der skal gang i den økonomiske vækst i Danmark igen. Hvordan kan det nu være?

Hver måned udsender Danmarks statistik tal for, hvor godt danskerne synes, at det går. Går det godt ifølge danskerne, så bliver der nemlig brugt penge – og går det ikke så godt, bliver der holdt på pengene. Det sidste medfører, at virksomhederne ikke kan sælge deres varer, og så begynder de at afskedige folk. Det medfører, at usikkerheden i privatøkonomien stiger – og så er der slet ikke nogen, der bruger penge. Det er dét, der kaldes en ond cirkel. I efteråret 2011 var vi på grund af gældskrisen i Europa i en situation, hvor forbruget faldt til et meget lavere niveau end det normale – forventningerne var helt i bund.

Det har rettet sig nu, som du kan se på nedenstående kurve. Nu bliver det spændende, om kurven fortsætter med at stige, eller om den flader ud igen eller falder. Umiddelbart viser tallene, at forbrugertilliden forbliver på det nuværende niveau. Familierne bruger penge, men de er samtidig forsigtige i deres forventninger til fremtiden. Det viser sig ved, at de er tilbageholdende med at foretage de store investeringer i bolig, bil og forbrugsgoder, og at de generelt sparer mere op end de har behov for.

Figur. Udvikling i forbrugertilliden 2008-2012. Kilde: Danmarks Statistik

Hvad betyder det så for dig?

Det betyder, at du kan slappe lidt mere af, og at du kan begynde at kigge lidt fremad igen. Krisen er ikke overstået, men grundlaget for væksten i forbruget er til stede, fordi rådighedsbeløbet i privatøkonomien er stort nok til det. Rådighedsbeløbet påvirkes positivt af de ekstremt lave renter (renten i Danmark er den næstlaveste i Europa – kun Schweiz er lavere).

Det lave renteniveau er selvfølgelig afledt af krisen i Europa. Men det er også udtryk for at udlandet har tillid til den danske økonomi – og de danske virksomheder.

Dine penge rækker altså meget langt lige nu. Uanset om du tænker i investeringer eller forbrug, så er det gunstigt at købe, når ingen andre ønsker at købe.

“Er du opmærksom på risikoen ved at købe,” siger Kim valentin, “så er det endog meget fordelagtigt at time sine indkøb til lavkonjunkturperioder”.

Beskyt økonomien mens du venter på opsvinget