Ekstra feriepenge på vej til dig

Ekstra feriepenge på vej til dig

Dine ekstra feriepenge er på vej til dig. Men hvor kommer pengene fra, og hvad skal du bruge dem til? Har du ikke ønsker om større forbrug, kan du investere dem i værdipapirer og uafhængig økonomisk rådgivning.

Den nye og den gamle ferielov

Den nye ferielov bliver indfaset i år. Er du fastansat, og har du været det i mere end et par år, er der ingen ændringer i den ferie, du kan holde med fuld løn.

Efter den gamle ferielov, optjente du ret til ferie med løn i løbet af et kalenderår. Denne ferie med løn kunne du så afholde i det kommende ferieår, der begyndte d. 1. maj året efter. På den måde skubbede du 1 års feriebuffer foran dig med ret til ferie med fuld løn.

Havde du ikke ferie med løn, optjente du i stedet feriepenge på 12,5 % af din løn via feriekontosystemet hvert år. Din arbejdsgiver indbetalte dem på din feriekonto, hvor du kunne hæve dem efterhånden, som du afholdte din ferie.

Efter den nye ferielov optjener du ferie med løn løbende og kan afholde den efterhånden, som du optjener den eller gemme den til senere. Har du ret til 5 ugers ferie, så optjener du 2,08 feriedage pr. måned, har du ret til 30 dages ferie optjener du 2,5 feriedag pr. måned.

Den store forskel er, når du starter nyt job, her kan du allerede efter et par uger holde 1 dags ferie med fuld løn. I den gamle ordning måtte du vente op til halvandet år, inden du kunne holde fuld ferie med løn eller få feriepenge.

I overgangen til den nye ordning optjener du i perioden 1. januar til 1. september 2020 henholdsvis 16,64 eller 22,5 feriedage med fuld løn (afhængig af om du har 5 uger eller 6 ugers ferie). Disse kan du bruge fra 1. maj 2020. Fra 1. september gælder de nye regler.

Overgangsordning

Der er særlige regler for overgangen mellem den gamle og den nye ferielov. De penge, du optjener i perioden fra d. 1. september 2019 til d. 31. august 2020, bliver sat ind på en særlig opsparing i Lønmodtagernes Dyrtidsfond. Her bliver dine penge investeret og forrentet, indtil du kan få folkepension

Din arbejdsgiver kan vælge at indbetale feriepengene til fonden nu i 2020 eller holde dem tilbage som skyldige feriepenge, og udbetale dem, når du går på folkepension. Vælger din arbejdsgiver at holde pengene tilbage, skal pengene forrentes med samme rente, som LD-fonden opnår.

Udbetaling af ekstra feriepenge

Regeringen og en række partier har indgået en politisk aftale om, at du i oktober 2020 får udbetalt 3 uger af de indefrosne feriepenge fra overgangsordningen. Du kan se om og i givet fald, hvor meget din arbejdsgiver har indbetalt allerede nu.

Tjek dine indefrosne feriepenge i LD

Din arbejdsgiver har først det korrekte beløb efter 1. september, så tjek med din arbejdsgiver, hvilken periode beløbet dækker. Du kan også beregne det ved at se på din lønseddel og beregne/estimere din ferieberettigede løn for perioden 1. september 2019 til 31. august 2020.

Er din indkomst høj – det vil sige mere end ca. 577.000 kr. før AM-bidrag i 2020, vil de udbetalte feriepenge blive beskattet med topskat, som inklusiv AM-Bidrag udgør ca. 56 % i en gennemsnitskommune. Men der er nye regler i støbeskeen, der måske giver mulighed for, at du kan vælge at lade pengene stå hos LD/arbejdsgiveren, indtil du går på pension. Det vil for langt de fleste topskatteydere være en fordel, da indkomsten som pensionist som reglen ikke vil være så høj, at der skal betales topskat af de indefrosne feriepenge. Dog vil udbetalte feriepenge blive modregnet i evt. tillæg til folkepensionen.

Guide til udbetaling af indefrosne feriepenge

Placér opsparing i værdipapirer

Formålet med at udbetale de indefrosne feriepenge er at stimulere forbruget og på den måde sætte gang i økonomien efter Corona-nedlukningen af samfundsøkonomien.

Omkring halvdelen af danskerne har dog generelt større indtægter end udgifter og har måske ikke det store behov eller lyst for at øge forbruget. Hører du til dem, kan du med fordel spare pengene op. Du kan eksempelvis investere i værdipapirer via en aktiesparekonto eller en aldersopsparing.

Vil du have en samlet plan for dine investeringer og øvrige økonomi, kan du med fordel vælge at bruge dine ekstra feriepenge på uafhængig økonomisk rådgivning

Relaterede Nyheder