Uge 07 - 2019 

Gør dit afkast bedre i 2019

2018 gav røde tal på de fleste aktieindeks, derfor er usikkerheden om hvad der kommer til at ske i det nye år større. Hvad kan du gøre for at forbedre dit afkast i 2019? Her har du tjeklisten til vejen mod et bedre afkast.

Dårlig start kan vende

Der er ikke noget galt i, at du har et negativt afkast af porteføljen nogle år. Det er en del af risikoen ved at investere, som du må du acceptere. Vælger du høj risiko, kan dit afkast variere fra minus 20 % til plus 20 %. Vælger du lav risiko, bør dit afkast naturligvis variere mindre.

Du sikrer, at din værdipapirportefølje afspejler din risikotolerance ved at vælge det rette forhold af aktier og obligationer. Du bør undgå at have for kort en investeringshorisont, og i øvrigt se på hele din formue og ikke kun eksempelvis den del, der er placeret i aktier.

2018 gav som bekendt et negativt afkast på aktier og et lavt afkast på obligationer. Men året gav også et positivt afkast af fast ejendom og et vældig godt afkast på pantebreve. Havde du en god blanding af forskellige slags værdipapirer og andre aktivtyper var investeringsåret 2018 mindre negativt, end man umiddelbart skulle tro.

Afkast for udvalgte aktieindeks i 2018

Afkast for udvalgte aktieindeks 2018

Afkast for udvalgte aktieindeks i 2018. Der er røde tal over næsten hele linjen. Kun meget få aktieindeks i verden gav positivt afkast. Kilde: Nordnet

Det danske OMX25-indeks gav et negativt afkast på minus 13 %. Med Danske Bank-krisen in mente, er det måske ikke så mærkeligt, at dette indeks ligger tæt på bunden i oversigten over nationale aktieindeks ovenfor.

Husk dog, at der er tale om korrektioner i markedet. Der ikke en forventning om, at vi er på vej ind i en recession, men at overskuddene i virksomhederne falder, fordi vi er i en periode med lavere indtjening. Når vi betragter aktiemarkederne i forhold til konjunkturer i verden, ser vi tegn, der er typiske for en sen højkonjunktur. Derfor kan 2019 sagtens blive en godt aktieår.

Tjek dine aktieinvesteringer

Ser du på, hvordan din formue har udviklet sig i 2018, opdager du måske, at du har gjort nogle fodfejl. Dem skal du naturligvis se at få rettet, så du øger sandsynligheden for at opnå det afkast, du ønsker.

Figuren udtrykker, at du måske kan sikre et mere stabilt afkast ved at investere på en anden måde, og det kan du eksempelvis gøre ved som minimum at følge nedenstående anbefalinger.

Sandsynligheden for afkast

Forudsætning: Risikofri rente omkring 0 % i eksemplet. Kilde: Finanshuset i Fredensborg A/S

Figuren viser et eksempel på, hvordan din risikotolerance kan udtrykkes i forhold til sandsynligheden for afkast på forskellige niveauer. På den røde kurve er sandsynligheden 21 % for at ramme et afkast på 5 % p.a., mens den i eksemplets portefølje er 15 %. Hvis du ligger der, vil du altså forsøge at øge afkastsandsynlighed for 5 % p.a. i porteføljen ved at rebalancere din portefølje.

5 ting du bør tjekke ved dine investeringer

  1. Er der en eller flere aktier, som udgør mere end 5% af din samlede portefølje, bør du reducere denne andel.
  1. Udgør dine aktier i en bestemt branche eller sektor mere end 10-15 % af din portefølje, bør du reducere denne andel.
  1. Betaler du til en puljeordning eller private banking-aftale, bør du overveje at opsige den.
  1. Er du klar over, hvilken risiko der passer dig? Svarer det til den risiko du faktisk har? Hvor ligger du i figuren Sandsynlighed for afkast?
  1. Har du tilstrækkeligt mange andre investeringsaktiver (fast ejendom, obligationer eller andet), så du ikke udelukkende er afhængig af aktieafkast i fremtiden?

Løbende vedligehold opbygger en god portefølje

Din formue skal vedligeholdes løbende. Sæt derfor tid af ind imellem til at passe på dine penge, tale med din rådgiver og rebalancere din portefølje.

I 2018 måtte mange investorer indse, at der var noget galt med den måde, de havde indrette deres formue, men at det var svært at gøre noget ved det. Det tager tid at opbygge en god portefølje.

Heldigvis er noget sjældent så dårligt, at det ikke er godt for noget. Når aktierne falder og du mister formue, giver det samtidig mulighed for, at de kan stige igen. Således er 2019 begyndt godt for de fleste investorer. Det viser at det er vigtigt, at du holder fast i din strategi så længe den passer til din risikotolerance.

feb 13th, 2019 |