Uge 05 - 2013 

Grundløs skepsis overfor aldersopsparing

Undersøgelsen blandt FinansNyts læsere viser utilfredshed med afskaffelsen af kapitalpensionen og skepsis overfor den nye aldersopsparing. Ikke desto mindre vil aldersopsparingen være en god erstatning for kapitalpensionen for de fleste.

Undersøgelsen

For to uger siden spurgte vi FinansNyts læsere om deres holdning til afskaffelsen af kapitalpensionen og den nye aldersopsparing. Mere end 400 læsere deltog i undersøgelsen, der blev offentliggjort i Politiken mandag (Læs Politikens artikel.)

Undersøglsen viser at mere end 50 % er utilfreds med afskaffelse af kapitalpensionen, mens kun 7,5 % er tilfredse. Knap 40 % af de adspurgte tilkendegiver, at de vil benytte aldersopsparing som alternativ,  og næsten en fjerdedel siger, at det vil de ikke.

Et betydeligt flertal på to tredjedele (67,1 %) af de adspurgte giver udtryk for, at det har stor betydning for dem, når de vælger pensionsordning, at der er skattefradrag for indbetalinger.

Se undersøgelsens resultater.

Fradrag ved indbetaling er ikke afgørende

Undersøgelsen viser, at de adspurgte foretrækker Kapitalpensionen frem for aldersopsparingen, fordi der er tilknyttet et større skattefradrag til kapitalpensionen. Men det er rent faktisk ikke tilfældet, som det fremgår af nedenstående regneeksempel.

Det er således udelukkende afkastet af depotet efter skat og omkostninger, der er bestemmende for slutformuen. Det er ikke vigtigt, hvornår afgiften betales.

Grundløs skepsis overfor aldersopsparing. udvikling i formue ved opsparing i kapitalpension versus aldersopsparing

Figur. Uvikling i formuen over 10 år ved opsparing i kapitalpension og aldersopsparing ved en primo opsparing på 1.000.000 kr. og et nettoafkast på 5 % per år efter omkostninger og skat. Faldet i kapitalpensionen i år 10 viser afgift/skattebetalingen. Se tallene. Kilde Finanshuset i Fredensborg A/S.

Aldersopsparing en fordel for de fleste

Besvarelserne viser, at der er stor utilfredshed med afskaffelsen af kapitalpensionen, og at mange ikke vil benytte erstatningen aldersopsparing. Men faktisk vil det være fordelagtigt for de fleste at spare op i aldersopsparingen, fordi forskellen i beskatningen ved udbetaling og fradraget ved indbetalingen er bedre for aldersopsparingen.

Grundløs skepsis overfor aldersopsparing. Fradrag ved ind- og udbetaling.

Hvis du har indbetalt til kapitalpension i 2012, vil det altså alt andet lige være bedre at indbetale til aldersopsparing i 2013, også selvom der ikke er fradrag. Det er kun hvis du har brugt fradraget fra kapitalpensionen til at sænke din personlige indkomst af andre årsager (eksempelvis for at få mere folkepension,) at du ikke er bedre hjulpet med en aldersopsparing.

Finanshuset i Fredensborg A/S takker for de mange besvarelser. Den heldige vinder af lodtrækningen har allerede modtaget sin præmie. Tillykke.

Læs andre indlæg om aldersopsparing og kapitalpension i FinansNyt

Sidste nat med kapitalpensionen

Sig nej til gebyr for omlægning af kapitalpension