Uge 36 - 2016 

Har realkreditpriserne toppet?

”Realkreditpriserne har toppet” og ”konkurrencen i markedet er på vej op.” Disse to udmeldinger kom fra realkreditbranchen i den forgangne uge. Desværre har udmeldingerne ikke hold i virkeligheden, det handler i virkeligheden om noget helt andet.

Realkredit med svag konkurrence

Inden længe barsler Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen med en rapport om realkreditsektorens konkurrencevilkår. Rapporten skaber stor bekymring hos realkreditselskaberne og bankerne, der ejer dem – og naturligvis også hos realkredittens interesseorganisationer, realkreditforeningen og realkreditrådet.

Bankerne har i mange år arbejdet målrettet for at sikre sig et større afkast af realkreditforretningen, de seneste år i ly af finanskrisen.

En rapport, der udstiller de ringe konkurrencevilkår på realkredit, vil derfor komme meget ubelejligt. Det er grunden til, at branchen forsøger sig med at spinne nogle historier, om at priserne kan være toppet, og at konkurrencen i markedet er stigende. Det slet skjulte budskab til konkurrencestyrelsen er, at der ikke er nogen grund til at anbefale, at ministeren foretager sig noget.

Derfor betaler du for meget for dit realkreditlån

Realkreditpriserne har ikke toppet

Den finansielle lobby er meget stærk, og der bliver brugt mange ressourcer på møder med politikerne på Christiansborg og på at styre pressen. Finanslobbyen vil for alt i verden fortælle en anden historie end dén, vi hørere fra tusindvis af danske realkreditkunder.

Desværre tager finanslobbyens historie mere hensyn til branchens indtjening end til kundernes økonomi. Der er ikke noget, der tyder på, at priserne har toppet, for forrentningen af egenkapitalen i realkreditselskaberne er stadig ikke tilfredsstillende for bankerne.

Realkreditforeningens søforklaring om dyre realkreditlån

Mere konkurrence på realkredit

Derfor bør reglerne ændres, så det bliver lettere at etablere nye realkreditselskaber. 4 udbydere af realkredit på det danske marked er simpelthen for få til at skabe den nødvendige konkurrence. Det er nærmest komisk, at de 4 realkreditselskaber har organiseret sig i 2 forskellige brancheorganisationer. Det havde diverse styrelser og ministerier næppe accepteret i nogen andre brancher. Den måde at indrette sig på viser, hvor store interesser, der er på spil for bankerne.

Der er heller ikke tegn på, at konkurrencen på markedet stiger. Udbyderne konkurrerer stadig på alt for få parametre, og de seneste års store prisstigninger, tyder jo ikke på bedre vilkår for kunderne.

Der er brug for nye regler, der gør det lettere at etablere et realkreditselskab. Det bør Konkurrence og Forbrugerstyrelsen fortælle ministeren.

sep 05th, 2016 | Tags:, ,