Uge 03 - 2019 

Husk håndværkerfradrag og servicefradrag for 2018 og 2019

Kan du få håndværkerfradrag eller servicefradrag for arbejder udført i din bolig i 2018? Se betingelserne for at få fradrag.

Boligjobordningen er blevet justeret og gjort permanent fra og med 2018. En række fradrag fra håndværkerordningen er forsvundet. Til gengæld kan du som noget nyt, få fradrag for installation af tyverialarm.

Du kan få fradrag for to slags ydelser:

2018 2019
Arbejdsløn til håndværkerydelser til udvalgte forbedringer 12.000 kr. pr. person pr. år 12.200 kr. pr. person pr. år
Arbejdsløn til serviceydelser – fx rengøring, børnepasning og havearbejde 6.000 kr. pr. person pr. år 6.100 kr. pr. person pr. år

I alt kan der fradrages 18.000 kr. pr. person pr. år i 2018 og 18.300 kr. i 2019. Du skal dog være opmærksom på, at det kun er arbejdslønnen, du kan få fradrag for.

Nogle af de serviceydelser du kan få fradrag for, er bl.a. almindelig rengøring, vinduespudsning og havearbejde. Herudover kan du få fradrag for håndværkerydelser som udskiftning af vinduer, isolering af tag og udvendigt malerarbejde.

Læs skatteministeriets pressemeddelelse

Betingelser for at få håndværkerfradrag

Skat opstiller disse kriterier for, at du er berettiget til håndværkerfradraget:

  • Du skal være almindeligt skattepligtig i Danmark og være fyldt 18 år inden udgangen af det år, hvor arbejdet blev udført
  • Ægtefæller og samlevere med fælles økonomi kan dele fradraget uanset, hvem der har betalt. Hver ægtefælle/samlever kan få fradrag for op til 12.000 kr. for håndværkerydelser. Og op til 6.000 kr. for serviceydelser. Beløbet overføres ikke automatisk, så indtast hver jeres andel i jeres årsopgørelse
  • Hvis andre i en husstand, fx dine børn over 18 år, skal have fradrag for udgiften, skal de have betalt et beløb svarende til fradraget. Beløbet skal betales elektronisk, enten til håndværkeren eller til den i husstanden, som har betalt håndværkeren
  • Udføres arbejdet i en helårsbolig, skal du bo der, mens arbejdet udføres
  • Du kan kun få fradrag til vedligeholdelse og reparation af en eksisterende helårsbolig eller fritidsbolig. Du kan altså ikke få fradrag for nybyggeri. Du kan heller ikke få fradrag for arbejde i forbindelse med anlæggelse af have – det er kun de tilbagevendende arbejder med vedligeholdelse af haven, der giver mulighed for håndværkerfradraget
  • Kun ejerne af en fritidsbolig (og deres ægtefæller) kan få fradrag for fritidsbolig. Du kan ikke få fradrag for serviceydelser, hvis du lejer dit sommerhus ud
  • Selvom du har både helårsbolig og sommerhus, kan du højst få fradrag for 12.000 kr. i 2018 (12.200 kr. i 2019) for håndværkerydelser og 6.000 kr. i 2018 (6.100 kr. i 2019) for serviceydelser
  • Husk, at det kun er arbejdslønnen, du kan få fradrag for

Læs om og indberet service- og håndværkerfradrag

jan 19th, 2019 |