Uge 23 - 2018 

Ingen sikre tegn på recession

Danmark er tæt på overophedning – og det er ikke kun sommervarmen. Sådan lyder det fra flere økonomer, men passer det? Hvor er de sikre tegn på recession?

Vækst

Det går godt i Danmark. Vi har økonomisk vækst, selvom den ikke er så høj som i tidligere højkonjunkturer. Inflation og renter er lave og beskæftigelsen er høj, og bruttoledigheden er helt nede på 4 %.

Det er vanskeligt for danske virksomheder at investere og vokse, når de ikke kan finde kvalificerede medarbejdere. Men det er ikke et tegn på krise, det er bare årsagen til, at væksttallene ikke er tocifrede.

Lønstigninger inflation og rente

Der er pres på arbejdsmarkedet og det giver problemer med flaskehalse, men de fleste, der vil arbejde kan stadig finde et job. Tager du en kort uddannelse inden for IT, sundhed eller byggeri og anlæg, er du næsten sikker på at få et arbejde, når du er færdig. Efterspørgslen efter arbejdskraft giver et pres på lønningerne og vil givetvis skabe højere inflation og måske også højere renter de kommende år. Men det er ikke krise.

Se tal for beskæftigelsen fra Danmarks Statistik

Forbrugertillid

Tilbageholdende forbrugere har tidligere været et krisetegn. I øjeblikket viser forbrugertillidsindikatoren, der udtrykker forbrugernes forventninger om forbrug det kommende år, at forventningerne er steget støt de seneste 3 år.

Forbrugerne låner ikke til forbrug, og de prioriterer fortsat en fornuftig opsparing, men det er ikke et tegn på krise, at forbrugerne er fornuftige. Tværtimod vil det store opsparingsoverskud i husholdningerne være en fordel, hvis de internationale konjunkturer vender. Derfor er situationen i husholdningerne i dag en helt anden, end de var umiddelbart inden finanskrisen.

Se udviklingen i forbrugertillidsindikatoren

Bilsalg

Bilforhandlerne siges ofte at være blandt de første til at mærke konsekvenserne af en krise, men salget af biler har været stabilt i lang tid. Forbrugerne køber dyrere biler og de skifter den gamle bil ud hurtigere end tidligere. Det peger ikke i retning af krise, men tyder snarere på, en stabil økonomi.

Se udviklingen i salg af biler

Råvarer og aktiekurser

De 4 nævnte indikatorer tyder ikke på, at det er i Danmark, vi finder tegn på krise, men hvad så uden for landets grænser?

Råvarepriser og aktiekurser er historisk høje. Stor spekulation i råvarer betyder, at råvareprisindekset er højere end på noget andet tidspunkt de senest 20 år.

Selv om aktiekurser i årets første måneder har været vigende, er der ikke tale om krise. P/E-værdierne, der viser prisen for at få del i virksomheders overskud, er meget høje. Derfor kommer der givetvis flere korrektioner på et tidspunkt, men det sker ikke nødvendigvis i morgen eller den nærmeste fremtid.

Trusler i omverden

Mere sikre tegn på en eventuel krise må være den sikkerhedspolitiske situation i verden. Hertil kommer trusler mod verdenshandlen fra protektionisme mellem store handelsområder som USA, Kina og Europa.

Det kan vi naturligvis ikke gøre meget ved i lille Danmark – udover at holde os gode venner med alle. Danmark er en lille åben økonomi, og vi risikerer at komme slemt til skade, hvis de store lande begynder at slås. Handelsmure er gift for et land, der lever af handel, det er ikke overraskende.

Er der tegn på, at en krise er på vej? Konklusionen må være, at der ikke er sikre tegn på en forestående recession. Udsigterne er lyse for økonomien, hvis ellers de store lande kan styre uden om en handelskrig.

Tjen penge på det næste børskrak

jun 06th, 2018 | Tags: ,