Derfor skal du investere i aktier

Derfor skal du investere i aktier

Du kan ikke undvære aktier i din opsparing og formue. Lav rente presser dig mod højere risiko. Se 4 anbefalinger om at investere i aktier i en ny tid.

Ingen vej uden om aktier

Selvom investering i aktier indebærer høj risiko, kommer du sandsynligvis ikke uden om at have en del af din opsparing i aktier. Selv hvis du ønsker lav risiko, er det en fordel for dig at have aktier. Sådan har det været i meget lang tid, og der er ingen tegn i markedet på, at det vil ændre sig, så du kan lige så godt vænne dig til det.

Lav rente og høj risiko er den nye normal

Det er blevet mere risikabelt at investere – du er nødt til at tage en højere risiko. Borte er de dage, da du kunne købe en obligation med en nominel rente på 5-6 % og leve af afkastet de næste 10-15 år. Nu skal du arbejde for dit afkast på en helt anden måde. Den risikofrie rente (på en 10-årig statsobligation) er negativ eller tæt på nul i Danmark og andre lande, der kan være sikker havn for dine investeringer.

For dig med formue betyder denne udvikling, at risikoen i din portefølje sandsynligvis er steget. Er du pensionist står valget ofte mellem at sænke forbruget eller at hæve risikoen.

Den lave rente på obligationer har nu varet så længe, at vi ikke længere kan se det som midlertidigt. Det er den nye normal på de finansielle markeder. Det har været en yderst dårlig forretning udelukkende at have obligationer i porteføljen de seneste 10 år. En portefølje med få eller ingen aktier er de seneste 20 år distanceret med mange længder af porteføljer med en 60/40- eller 80/20-fordeling af aktier og obligationer.

Udviklingen i MSCI globale aktier over de seneste 20 år.

Udviklingen i MSCI globale aktier over de seneste 20 år.

4 anbefalinger til investering i aktier i en ny tid

1. Bliv i aktiemarkedet

Bliv i markedet så længe som muligt. Du skal ikke sælge dine værdipapirer for at ligge kontant, selvom det kan være fristende, når markedet er steget meget. Erfaringen viser, at du bør blive i markedet også i nedgangsperioder, fordi du risikerer at miste de rigtig gode aktieperioder, hvis du ikke er med, når markedet vender. Den slags spekulation er dårligt for din formue på sigt.

2. Behold aktierne længere

Hav aktier i din portefølje i meget længere tid end tidligere. Og ja – det betyder højere risiko, men det er et vilkår i markedet i dag. Du kan ikke undgå risiko, hvis du vil have et afkast, og du risikerer, at din formue udhules af negative renter og inflation, hvis du ikke søger risiko.

3. Spar mere op

Spar mere op, end du ville have gjort for nogle år siden, for at balancere den højere risiko i din formue. Du har simpelthen brug for flere reserver hele vejen i opsparings- og nedsparingsperioderne – det gælder eksempelvis i dine pensionsopsparinger.

4. Rebalancér risikoen

Rebalancér din risiko i porteføljer mindst en gang om året. Markederne kan ændre sig hurtigt, så du må fokusere på at holde en stabil risiko på kort sigt, og en svagt faldende risikoprofil frem mod udløb af din tidshorisont. Det sidste gælder ikke den del af din formue, som ikke skal bruges på et senere tidspunkt.

3 måder at undgå store tab på aktier

Relaterede Nyheder