hvordan investerer vi formuen fra virksomhedenHvordan investerer vi pengene fra salg af virksomheden?

Helle (37) og Torben (42) bor sammen med deres to drenge på 5 og 9 år i et parcelhus i Ringsted.

Helle er ansat i en IT-virksomhed og tjener ca. 600.000 kr. om året. Torben har netop solgt sin virksomhed for 15 mio. kr. – han fortsætter dog som ansat i virksomheden i to år endnu, hvor han vil få knap 600.000 kr. om året i løn. Huset de bor i, er 6 mio. værd med en gæld på 1,5 mio. kr. i et F1-lån.

De ønsker hjælp til placering af provenuet fra salget af Torbens forretning. De ønsker en lav risiko, og at nogle af pengene skal kunne bruges inden for få år fx til opstart af ny virksomhed.

Rådgivning

På mødet giver rådgiveren Helle og Torben disse anbefalinger  fra deres rådgiver:

 • Midlerne fra salget af virksomheden anbringes i et holdingselskab, hvor de placere i en værdipapirportefølje med lav risiko efter Finanshusets anvisninger.
  • 50 % kontant eller i korte obligationer
  • 20 % i lange obligationer
  • 10 % i højrenteobligationer
  • 20 % i aktier
 • Der udloddes to millioner fra holdingselskabet til indfrielse af lån (1 mio.) og til ekstraordinære udgifter til byggeprojekt og rejse mm. Herefter udloddes fremover 100.000 kr. årligt. Der udloddes i øvrigt kun til ekstraordinære udgifter som f.eks. orlov eller andet.
 • Et 3 % lån indfris til pari næste termin. Herudover foretages der et ekstraordinært afdrag på flekslånet på ca. kr. 430.000. Der indhentes herefter lånetilbud hos et andet realkreditinstitut på et afdragsfrit rentetilpasningslån på ca. kr. 1,5 mio. Dette forventes at give en betydelig besparelse på omkostningerne til bidrag på lånet.
 • Et evt. fremtidigt overskud i økonomien kan med fordel anvendes til indbetaling på en aldersopsparing. Der indbetales det maksimale beløb på 27.600 pr. person pr. år. Det giver laver skat på opsparing end de 25-42 %, hvis de sparer op på anden vis.
 • De eksisterende kapitalpensioner omdannes til aldersopsparingsordninger.

Værdi af rådgivning

Helle og Torben har fået afklaret deres økonomiske forhold. Med udgangspunkt i en gennemgang og fremskrivning af økonomien vurderer rådgiveren, at der er en god langsigtet sammenhæng i økonomien.

 • Helle og Torben kan således som ønsket gå på pension, når de fylder 60 år. Det forudsætter dog, at de reducerer deres ønskede rådighedsbeløb til ca. kr. 250.000 årligt fra ca. 2022.
 • De har fået en detaljeret plan for, hvordan de bedst muligt anbringer provenuet fra salget af Torbens virksomhed.

Ved at følge anbefalingerne forbedrer Helle og Torben deres formue med ca. 1.9 mio. kr. over en planlægningsperiode, der løber til 20 år efter pensionering.

Se hvad uafhængig investeringsrådgivning kan gøre for dig