fbpx
Udlejning af sommerhus

Udlejning af sommerhus

Du kan supplere udgifterne til sommerhuset ved at leje det ud. Lav skat ved udlejning af sommerhus kan gøre køb af sommerhus til en bedre investering.

Er sommerhuset af god kvalitet, og ligger det et attraktivt sted, kan det relativt let udlejes i kortere eller længere perioder. Lejeindtægterne kan i mange tilfælde dække udgifterne til huset. Også selvom du betaler skat af en del af indtægterne fra udlejningen.

Køber du et sommerhus til cirka 1-1½ mill.kr., og finansierer det med mest muligt afdragsfrit og lægger en udbetaling på f.eks. 40 %, så kan de skattefrie lejeindtægter nemt dække de løbende udgifter til forsikring, ejendomsskatter, renovation, terminsydelser, el, vand, varme og løbende almindelig vedligeholdelse.

Dermed opnår du dels en god langsigtet investering med udsigt til skattefri avance ved salg, dels behageligheden ved det åndehul et sommerhus er.

Gode råd om køb af sommerhus – Finanshuset Fredensborg

Skat ved udlejning af sommerhus

Hvis du selv lejer dit sommerhus ud en del af året, kan du vælge mellem to metoder til opgørelse af det skattepligtige overskud: Bundfradrag eller regnskabsmæssigt fradrag. Hvad, der bedst kan betale sig for dig, afhænger af dine samlede indtægter og udgifter ved udlejning.

Du kan altid skifte fra bundfradrag til regnskabsmæssigt fradrag, men har du først valgt regnskabsmetoden, kan du ikke senere skifte til bundfradragsmetoden. Du kan sammenligne de to metoder i et regnestykke, inden du vælger den, der passer til dig.

Som tommelfingerregel kan du regne med, at jo mindre du lejer sommerhuset ud, desto større er sandsynligheden for, at bundfradrag er bedst for dig.

De fleste vælger bundfradragsmetoden, da regnskabsmæssigt fradrag kræver en lidt større indsats med at registrere udgifterne i forbindelse med udlejningen.

Investering i sommerhus – en god forretning – Finanshuset Fredensborg

Beskatning med bundfradrag ved udlejning af sommerhus

Benytter du fast bundfradrag, når du beregner skat af udlejning af sommerhuset, kan du få betydelig større bundfradrag ved at leje ud gennem et bureau. Merudgiften til bureauet vil i mange tilfælde blive tjent hjem og mere til gennem lavere skat.

  Bundfradrag kr.(indkomst fra udlejning skattefri op til) Skatteprocent
Privat udlejning 11.700 kr. 60 % af indkomsten efter bundfradrag, beskattes med sædvanlig skatteprocent.
Udlejning via bureau 42.700 kr.

Beregning af skat med fast bundfradrag giver ikke fradrag for faktiske udgifter.

Eksempel på indkomst ved udlejning med fast bundfradrag.

  Privat Via bureau
Finanshuset i Fredensborg A/S
Lejeindtægt inkl. el, varme og vand 50.000 50.000
Bundfradrag -11.700 -42.700
Indtægt udover bundfradrag 38.300 7.300
Skattepligtig indtægt (60 % af hhv. 38.300 og 7.300 kr.) 22.980 4.380

Skriv den skattepligtige indtægt på din årsopgørelse, rubrik 37. Du har fuldt bundfradrag, selv om du har købt eller solgt boligen i løbet af året.

Forhøjet bundfradrag i 2020

Den gældende bundgrænse blev midlertidigt forhøjet til 60.000 kr. i 2020 i forbindelse med en corona-hjælpepakke.

Du indberetter det skattepligtige beløb, det vil sige, den del af indtægten, der overstiger 60.000 kr., på din årsopgørelse for 2020 i rubrik 37, hvis ikke bureauet allerede har gjort det. Har du kun ejet sommerhuset en del af året har du alligevel fuldt bundfradrag hele året.

Med bundfradragsmetoden, får du ikke fradrag for de faktiske udgifter.

Læs Skats side om udlejning af sommerhus

I denne artikel er der brugt satser gældende for 2021

Køb fritidsbolig i udlandet

Relaterede Nyheder