Hvordan får vi mere ud af vores penge?Hvordan får vi mere ud af vores penge?

Susanne(46) og Sven (47) har en rigtig solid økonomi, de har en samlet årsindkomst på 1.650.000 kr. De har et hus der er 2,3 mio. kr. værd og en formue derudover på 3,5 mio. eksklusive pensioner. Susanne og Sven kontakter Finanshuset i Fredensborg for at få en plan for, hvordan de får mere ud af deres penge?.

  • Sparer vi rigtigt op?
  • Hvordan placerer vi formuen bedst muligt?

Rådgivning

Rådgiveren peger på 3 områder som Sven og Susanne bør fokusere på for at få mere ud af formuen:

1. Køb mere fast ejendom eller investerer overskuddet i aktier

Rådgiveren anbefaler Susanne og Sven enten at købe mere fast ejendom eller investere deres betydelige løbende overskud i aktier. Rådgiveren anbefaler køb af aktier igennem en investeringsforening med en betydelig grad af risikospredning og med lave omkostninger.

2. Optag et boligprioritetslån og invester i aktier

Rådgiveren gør opmærksom på, at det ikke altid er godt for økonomien at være gældfri. Susanne og Svens økonomi er så god, at de med fordel kan optage et boligprioritetslån. BRF Bank er de billigste i markedet for øjeblikket med dette lån, nemlig 1,37 % før rentefradrag. Pengene, de låner, kan bruges til investering i aktier og lånet kan også bruges som buffer, fx i forbindelse med udskiftning af biler o.l.

3. Spar omkostninger og skat på pensionerne

Rådgiveren gennemgår Susannes pensioner og foreslår, hvordan hun kan spare omkostninger på depoterne og sidenhen skat ved udbetalingen. Først og fremmest skal de nærmere omstændigheder på nogle af pensionerne dog afklares, og på betingelse udfaldet heraf får Susanne følgende anbefalinger:

  • Overfør pensionerne, på de ordninger hvor det er muligt, til en bankordning, og invester selv din pensionsopsparing. (Rådgiveren udarbejder et investeringsforslag, afpasset efter den risiko, Susanne og Sven ønsker at have, og hvornår pensionerne skal hæves). På den måde spares betydelig omkostninger over tid.
  • Opret en aldersopsparing med tilhørende depot i Nordnet.dk og indbetal hvert år det maksimalt mulige – pt. kr. 27.600 – til depotet og invester selv opsparingen. (Susanne får et konkret forslag til denne investering).
  • Lad dine ratepensioner udbetale over 20 år
  • Lad de ophørende livrenter, der ikke kan omdannes til ratepension, udbetale over 10 år
  • Udbetal dine kapitalpensioner/aldersopsparing, når du bliver 75 år

På den måde får Susannes pensionsmidler den bedste behandling rent skattemæssigt.

Sven er tilknyttet sit pensionsselskab gennem sit arbejde. Derfor anbefaler rådgiveren ikke alternativer til hans nuværende pensionsselskab. Men han råder dog Sven til at tage større risiko på depotet ved kun at placere 25 % i lavrisikopulje og 75 % i middel risikopulje.

Tab af erhvervsevne-forsikring

Da Susanne er dækket med et relativt lav beløb, blev hun anbefalet at tegne en supplerende forsikring.

Værdi af rådgivningen

  • Susanne og Sven fik svar på, hvordan de kan placere overskuddet i budgettet på en måde, som passer til deres situation og den risiko, de er ønsker at have i deres økonomi.
  • Susanne og Sven fik også konkrete anvisninger til, hvordan de tilrettelægger deres pensioner bedst muligt. Både med hensyn til indbetalinger, investering af opsparing og udbetaling.
  • Susanne og Sven vil få større økonomisk sikkerhed ved at tegne en supplerende forsikring mod tab af erhvervsevne.

Se hvordan vi hjælper dig med formue og investering

Ovenstående beskrivelse er udarbejdet for at give et konkret billede af udbyttet af uafhængig rådgivning i Finanshuset i Fredensborg. Vær opmærksom på, at anbefalingerne er udarbejdet til en bestemt kunde og bygger på en grundig gennemgang af kundens særlige økonomi. Der er udeladt og ændret oplysninger for at beskytte kundens identitet og for at gøre beskrivelsen enkel og læseværdig. Anbefalingerne kan derfor ikke bruges uden for denne kontekst.