pensionister-skal vi tage imod bankens investeringsforslagSkal vi tage imod bankens placeringsforslag?

Indkomst før skat John: 275.000 kr. Ellen: 630.000 kr.
Civilstand Gift
Børn 3 udeboende fællesbørn
Bolig Andelsbolig ca. 2.700.000 mio. og fritidsbolig ca. 800.000 kr.
Formue Ca. 5.900.000 kr. herunder 1.450.000 kr. Kontant, 200.000 kr. i aktier og herudover betydelig opsparing i pension for Ellens vedkommende.
Planlægningshorisont 2031

 

Ellen henvender sig til Finanshuset i Fredensborg, fordi hun har brug for hjælp til at få styr på økonomien. John, der tidligere har taget sig af den daglige økonomi og formueplacering, er blevet syg og er flyttet på plejehjem. Ellen har modtaget et placeringsforslag fra banken for den kontante formue og pensionsmidlerne.

Ellen, der nu selv skal tage sig af økonomien, har svært ved at vurdere tilbuddet og ønsker uafhængig rådgivning med udgangspunkt i spørgsmålene:

  • Hvordan får jeg overblik over økonomien?
  • Hvordan sikrer jeg, at økonomien hænger sammen nu og på lang sigt.
  • Hvordan placerer jeg formuen bedst muligt.

Indledende samtale

Ved Ellens indledende telefonsamtale med den uafhængige rådgiver Peter, fortæller hun om sine ønsker og spørgsmål til økonomien. Peter spørger ind til Ellen og Johns økonomi under samtalen for at danne sig et indtryk af deres økonomi, og de spørgsmål de har.

Peter vurderer, at der vil være betydelige gevinster for Ellen og John ved at få rådgivning om deres økonomi. Ellen tager et par dage til at tænke over det, hvor hun også spørger en bekendt til råds. Herefter aftaler Ellen et rådgivningsmøde med Peter i Finanshuset i Fredensborg.

Inden mødet bruger Ellen noget tid på at fremskaffe oplysninger om indkomst, pension, skat og udgifter og andet om den fælles økonomi. Hun sender papirer til Peter inden mødet.

Rådgivningsmødet

På mødet viser Peter Ellen, hvordan hun kan styre den daglige økonomi med udgangspunkt i hendes budget.  De udregner sammen et ønsket rådighedsbeløb, der bruges til at fastlægge opsparing og nedsparing i økonomien i planlægningsperioden.

Peter viser, hvordan John og Ellens økonomi og formueforhold udvikler sig fremover. Der er en betydelig formuereserve i John og Ellens økonomi, og der vil være et løbende overskud i økonomien resten af deres liv.

Det viser sig, at der er billigere alternativer til placeringen af frie midler og pensionsmidler, der giver væsentlig større afkast, end bankens forslag til placering. Efter mødet udarbejder en investeringsplan, som Ellen kan tage med og vise i banke. Forslaget tager hensyn til løbende beskatning og John og Ellens ønsker om risiko.

På mødet gør Peter opmærksom på, at der er væsentlige gevinster at hente ved at tilrettelægge udbetalingen af pensionerne anderledes. Herudover anbefaler han at omlægge kapitalpensionen til en aldersopsparing. Efter mødet udarbejdes der en pensionsplan med anbefalinger om tilrettelæggelse af indbetalinger og udbetaling af pensioner.

Værdi af rådgivning

  • Efter rådgivningsmødet har Ellen fået overblik over økonomien på kort og lang sigt. Hun fik bekræftet, at hun og Johns økonomi hænger fint sammen fremover, og de kan imødese alderdommen uden økonomiske bekymringer.
  • Herudover fandt Ellen ud af, at det ikke kan betale sig for dem at benytte bankens placeringsforslag. Det viser sig, at hun kan anbringe deres formue og det løbende overskud i økonomien med væsentlig lavere omkostninger og tilsvarende større afkast. Det kan tilmed ske med en risiko, der passer bedre til hendes og Johns økonomi.
  • Det anslås, at omkostningsbesparelsen i forhold til bankens placeringsforslag på 1 procentpoint giver en besparelse på mere end 40.000 kr. om året. Det svarer til en gevinst på ca. 600.000 kr. efter skat over planlægningsperioden på ca. 20 år.
  • Hertil kommer at John og Ellen med det nye bedre overblik over økonomien, kan benytte en investeringsstrategi med større risiko og dermed større afkast. Det skyldes at de nu ved, hvor meget de kan tåle at tabe.
  • Endelig vil der være nogle væsentlige gevinster i forbindelse med omlægning af kapitalpensioner og justeringer af udbetalingen.

Ellen brugte to timer til at finde papirer frem og lave et budget inden mødet. Selve mødet tog 3 timer. Peter brugte 6 timer på at forberede og afholde mødet samt skrive resume/rapport af mødet. Efter mødet brugte han 5 rådgivertimer til udarbejdelse af pensionsplan, investeringsforslag og andre beregninger.

Pris for rådgivningen blev 24.250 kr. inkl. moms, hvilket er betydelige mere, end det almindeligvis løber op i, men det var pengene værd at bruge de ekstra timer for at skabe den rigtige løsning.

Hør hvordan økonomisk rådgivning hjælper dig