hvad har vi råd til når vi går på pensionHvad har vi råd til når vi går på pension?

Birgitte og Peter henvender sig til Finanshuset i Fredensborg for at få afklaret deres økonomiske situation, når de snart går på pension. Hvor meget kan vi tillade os at bruge, når vi går på pension?

 • Skal vi sætte vores forbrug ned?
 • Hvis ja – med hvor meget?
 • Er der noget, vi skal gøres anderledes, for at få mere ud af vores penge?
 • Kan vi blive boende i huset?

Birgitte  er 61 og Peter er 65, de er begge akademikere og har et hus, de vurderer er ca. 4 mio. kr. værd.  Derudover har de et sommerhus, der nok kan sælges for ca 300.000 kr. De har desuden en opsparing på omkring 800.000 kr.

Rådgivning: Hold øje med forbruget

På rådgivningsmødet blev det snart klart, at Birgitte og Peter bliver nødt til at sætte deres forbrug ned, når de går på pension. Rådgiveren beregnede, at rådighedsbeløbet (se nedenfor) skal sættes ned fra ca. 175.000 kr. i dag til ca. 150.000 kr. om året, hvis deres økonomi skal hænge sammen i pensionstilværelsen.

Rådgiveren anbefalede Birgitte og Peter, fremover at holde nøje øje med, hvad de bruger på:

 • Husholdning
 • Beklædning
 • Ferier/fornøjelser
 • Gaver
 • Diverse

På den måde kan de styre deres udgifter mere præcist fremover.

Birgitte og Peter kan spare et betydeligt beløb ved at tilrettelægge, hvornår og over hvor mange år deres pensioner bliver udbetalt. Ved at tilrettelægge udbetalingen af pensioner rigtigt nedsætter de modregning i folkepensionen mest muligt.

For at sikre likviditeten i begyndelsen af udbetalingsperioden anbefalede rådgiveren, at Birgitte og Peter lader nogle af pensionerne udbetale som engangsydelse i stedet for som livsvarige ydelser.

Rådgiveren viste, hvordan de kan nedsætte omkostningerne på deres pensionsopsparinger. Herudover gav han konkrete forslag til, hvordan de kan sammensætte deres pensionsporteføljer og hvilken bank, der er billigst for dem.

Endelig anbefalede rådgiveren at Birgitte og Peter omlægger lånene i huset.

 

Værdi af rådgivningen

 • Ved at følge disse anbefalinger vil parret forbedre deres økonomi med i alt 3.300 kr. om måneden. Det svarer til ca. 1 mio. kr. over 24 år!
 • Birgitte og Peter får mere udbetalt i offentlige pensioner, sparer omkostninger på pensionerne, og kan på den måde blive boende i deres hus de næste 10 år.