Uge 51 - 2019 
skatterabat på aktier

Optimér din aktieskat inden årsskiftet

Året 2019 har budt på solide aktieafkast, men nogle aktier er faldet i løbet af året. Det kan du udnytte til at minimere din aktieindkomstskat.

Har du i årets løb fået udbytte eller solgt aktier med gevinst, skal du betale aktieindkomstskat. Du betaler 27 % af indkomst op til 54.000 kr. (og det dobbelte for ægtefæller). Aktieindkomst herover beskattes med 42 %.

Du kan reducere din aktieindkomstskat ved at sælge aktier og aktiebaserede danske investeringsbeviser med tab inden årsskiftet. Du kan dermed trække de realiserede tab fra i dine gevinster.

Vil du fortsat være investeret i de tabsgivende selskaber og fonde, kan du vælge at genkøbe dem. Der skal dog gå mindst et par børsdage, før du genkøber, idet der skal have været en reel kursrisiko, ellers kan Skat underkende handlerne.

Undgå restskat ved at indbetale til pension

dec 21st, 2019 |