Uge 43 - 2020 
mand ser på udbytte, hånd fra skat tager penge

Optimér din aktieskat inden årsskiftet

2020 har indtil nu budt på et meget uens aktieafkast. Det kan du udnytte til at minimere aktieskatten. Samtidig bør du tjekke risikoen på dine investeringer.

Tjek dine tab og gevinster på aktieinvesteringer

Med godt to måneder tilbage af 2020 kan du begynde at gøre status over de gevinster og tab, som året har budt på. Nogle aktier er steget markant, mens andre har ligget stille eller er faldet.

Har du aktier placeret i frie midler, er det tid til at tjekke, hvordan din portefølje har udviklet sig i løbet at året. I år giver den store variation i, hvordan aktierne har udviklet sig, gode muligheder for at minimere din aktieindkomstskat ved at sælge ud af dine aktier med tab.

Aktieindkomstskat

Du skal betale aktieindkomstskat af udbytte og gevinster fra salg af aktier. Skatten er 27 % i skat af aktieindkomst op til 55.300 kr. pr. person eller 110.600 kr. for ægtefæller (2020). Alle udbytter og realiserede gevinster og tab indberettes automatisk til Skat, der beregner skatten.

Skatteoptimering af aktieudbytte

Du kan reducere dit samlede afkast og dermed din aktieindkomstskat ved at sælge ud af nogle af dine aktier og aktiebaserede investeringsbeviser, der har givet tab i løbet af året. Dermed kan du trække de realiserede tab fra i dine gevinster og udbytter fra andre aktier. Udbytter fra eget selskab kan dog ikke modregnes i realiserede tab fra almindelige aktier. Tabet opgøres i forhold til den oprindelige anskaffelsespris inklusiv omkostninger.

Vil du fortsat være investeret i de selskaber og fonde, der har givet tab i år, kan du vælge at investere i dem igen. Der skal dog gå mindst et par børsdage, inden du genkøber, da der skal være en reel kursrisiko, ellers kan Skat underkende handlen.

Rebalancér din risiko

Når du tjekker dine værdipapirer, bør du også se på, om nogle aktier eller investeringsfonde er steget så meget, at de udgør for stor en andel af din portefølje. I år er teknologiselskaber eksempelvis steget betydeligt. Er nogle papirer kommet til at fylde for meget i din portefølje, bør du overveje at tage en del af gevinsten hjem og supplere op med andre papirer i din portefølje eller investere i nye gode aktier eller fonde.

Skal du bruge dine investerede midler inden for en overskuelig tidsramme f.eks. i forbindelse med pensionering eller investering i en bil eller fast ejendom? I det tilfælde bør du overveje at sænke din risiko ved at reducere andelen af aktier i din portefølje til fordel for obligationer og indskud på højrentekonti.

Du kan ikke skatteoptimere investeringer i pensionsdepoter, men du bør rebalancere din risiko som beskrevet, så din risiko passer med hvor lang tid, der er til, du skal bruge pengene.

Sådan bevarer du den rigtige risiko i porteføljen

Få eventuelt din uafhængige investeringsrådgiver til at lave en plan for, hvordan du skatteoptimerer og rebalancerer risikoen i din portefølje.

okt 21st, 2020 | Tags: , ,