Uge 23 - 2016 

Panama papers viser bankers etiske underskud

Panama papers viser bankers etiske underskud. Danske banker har hjulpet velhavende med at undgå skat. Giv os et banksystem, vi kan være bekendt.

Hjælper velhavende til skattesnyd

Panama-sagen viser, at banker går langt for hjælpe kunder med undgå at betale skat i Danmark eller andre lande. De tjener altså penge på at forhindre, at der bliver betalt skat til Danmark. Danske banker rådgiver med andre ord deres kunder på en måde, der lægger op til at snyde den danske stat for skattekroner.

Velhavende mennesker kan eksempelvis undgå formueskatter og afkastskat ved at anbringe penge i selskaber, der via Panama-finten får pengene til at forsvinde ud af formuen. Det drejer sig om samfundets rigeste, og det handler om milliarder af kroner. Jeg er sikkert ikke alene, når jeg undrer mig over, hvorfor mennesker, der har milliarder af kroner på kontoen, har behov for at snyde i skat. Man skulle jo tro, at behovet var større i den anden ende af indkomstskalaen.

Bankernes etiske underskud

Skatteunddragelse og rådgivning om skatteunddragelse er moralsk forkasteligt, og derfor har netop bankerne et massivt etisk problem. Bankerne lever netop af tillid – fra den enkelte kunde og fra samfundet. Dertil kommer, at bankerne ind imellem har brug for direkte støtte fra staten, som vi så det, da bankpakkerne måtte til for at redde sektoren under finanskrisen. Derfor er det særligt problematisk, når bankerne bryder etiske regler.

Det er særligt skuffende, at netop Nordea har deltaget i forretningerne i Panama. Nordea har ellers formået at holde sig fri af de værste sager om dårlig opførsel i bankerne efter finanskrisens start. Den seneste afsløring af Nordeas aktiviteter i Rusland er måske knap så overraskende, fordi forholdene i Rusland er meget anderledes end i Danmark. Men sagen viser tydeligt, at finanssektoren ikke har nogen moralske skrupler og i høj grad tænker ”anything goes.”

Bankerne tjener milliarder på investeringsforeninger

Stands statsstøtten til bankerne

Skal vi som samfund gøre noget ved det? Ja det skal vi! Vi skal naturligvis retsforfølge, hvis der er sket ulovligheder. Vi bør også overveje, om bankerne fortsat fremover skal nyde godt af den særstatus, de eksempelvis har i skattelovgivningen. Bankerne får især positiv særbehandling på to områder, der handler om personskat.

Rentefradraget gør det billigere at optage lån, og fungerer på den måde som indirekte statsstøtte til bankerne. Var det ikke for rentefradraget, kunne bankerne ikke låne så mange penge ud, så ville de have færre renteindtægter.

Hertil kommer pensionsfradraget, der er en ren pengemaskine for bankerne. Bankerne tjener mange penge på at forvalte milliarder af kroner i udskudt skat, som lige så godt kunne gøre gavn for samfundet i statskassen. Der er ingen saglig grund til, at bankerne skal tjene penge på danskernes udskudte skat af pensionsopsparinger. Også det er ren statsstøtte.

Fjern pensionsfradraget

Giv os et bedre banksystem

Afsløringerne i Panama-sagen viser, at det er på høje tid at rydde op og rense ud i banksystemet. Det handler ikke bare om nye regler og love, men drejer sig også om, hvad vi som borgere skatteydere og forbrugere vil acceptere fra bankerne fremover.

Tilfredshed med bankernes rådgivning

jun 07th, 2016 | Tags:,