Banker kaprer dansk realkredit

I sidste måned overtog Jyske Bank BRF. Dermed falder en af de sidste bastioner for dansk realkredit. Kunderne bliver lovet lavere priser, men kan du stole på det?

BRF Kredit er netop blevet solgt til Jyske Bank. Realkredit Danmark er ejet af Danske Bank, og Nykredit har meget store interesser i deres bankforretning. Dermed har alle de tre store gamle realkreditselskaber bevæget sig bort fra deres oprindelige forretningsgrundlag, der var med til at udvikle realkreditten i Danmark.

Alle spillerne på realkreditmarkedet har væsentlige interesser i at udvikle forretningen på andre områder end realkreditten. Det gælder også Totalkredit, der ejes af Nykredit og Nordea. Det er kun DLR Kredit, der er tilbage som specialforretning i realkredit for landbrug.

Hvem skal tjene på realkreditten?

Udviklingen har været i gang siden midten af 90’erne. Det har vist sig at være overordentligt svært at holde realkredit- og bankydelserne indtjeningsmæssigt adskilt. Bankerne har ikke kunnet modstå fristelsen til at dirigere så stor en andel af indtjeningen som muligt over i bankforretningen. Det er sket på bekostning af realkreditselskaberne.

Det siger sig selv, at denne udvikling ikke fremmer realkreditselskabernes evne til at tjene penge. Det bliver heller ikke nemmere for realkreditselskaberne at udvikle gode konkurrencedygtige produkter, når de ikke må udhule bankernes forretning.

Man kan med nogen ret sige, at det omvendte er tilfældet. Vi har set adskillige eksempler på dette fx SWAP-produkter, garantiydelser fra banker til realkreditselskaber og andre tekniske overbygninger på realkreditlån.

Realkreditlån bliver dyrere.

Opkøb hindrer konkurrencen

Da Jyske Bank købte BRF Kredit, blev banken smidt ud af Totalkreditsamarbejdet som konsekvens heraf. Det viser, hvor store interessen blandt bankerne er for at få direkte adgang til alle de gode realkreditkunder.

Selskaberne hævder, at det giver lavere priser for realkreditkunderne, når konkurrencen stiger. Men de seneste 10 år udvikling viser desværre, at det kun bliver dyrere.

Underligt nok fungerer konkurrencen ikke i realkreditsektoren, når hensynet til bankforretningerne vejer så tungt, som det faktisk gør. Derfor kommer den seneste udvikling i BRF nok heller ikke til at medføre, at administrationsbidragene falder igen. Tværtimod vil priserne på længere sigt få endnu et nøk opad.

Gennemsigtigheden går fløjten i realkreditbranchen

Realkreditten i bankernes vold

Med Jyske Banks overtagelse af BRF er den sidste realkreditbastion er faldet. Nogle vil måske hævde, at Nykredit stadig er her. Men selskabet har bare ikke vist, at det for alvor står på mål for realkredittanken, og det er klart mere interesseret i at udvikle bankdelen end realkreditdelen.

Dermed er der altså næsten udelukkende bankinteresser tilbage til at udvikle fremtidens realkreditmarked. Det lover ikke godt for priserne på realkreditlån.

Sejr for realkreditkunder – bidragssatserne hæves ikke

Relaterede Nyheder