Uge 02 - 2020 
aktiemarkedet 2020

Stabil økonomisk udvikling forstyrres af krigstrommer

2020 tegnede til at blive et økonomisk stabilt år. Men så blev freden forstyrret på årets tredje dag, da USA dræbte Irans mest magtfulde hærchef og andre højtstående militære ledere.

Krigstrommer i Mellemøsten giver usikkerhed

Det er støjen fra krigstrommerne i Mellemøsten, der i øjeblikket styrer de finansielle markeder. Olie, guld og schweizerfranc stiger, mens aktierne falder. Helt forventelige finansielle reaktioner.

I skrivende stund er udviklingen uforudsigelig. Hvis det usandsynlige sker, og det kommer til regulær krig i Mellemøsten mellem USA og Iran, sender det de finansielle markeder ud på en større rutsjetur. Det er uvist hvor længe, og hvor omfattende de økonomiske konsekvenser bliver.

Det mest sandsynlige forløb ifølge eksperterne er en såkaldt asymmetrisk krig, hvor Iran gengælder gennem fokuserede aktioner.  

Bedre udsigter på lang sigt

Det er nemt at blive grebet af stemningen og frygte det værste. Men på lang sigt er der dog stadig gode chancer for, at den aktuelle ophedede situation afkøles og markederne falder til ro. Sker det, så kan vi sandsynligvis se frem til et 2020 med fortsat stabil udvikling – dog med risiko for korrektioner i takt med udviklingen i de økonomiske nøgletal.

Alt tyder på, at renterne forbliver lave, inflationen holder sig i ro. Væksten ser i det store hele ud til at forblive moderat og stabil. Derfor er aktier, når alt kommer til alt, fortsat det rigtige sted at være helt eller delvist investeret for den langsigtede investor. Det skyldes, at investering i obligationer ikke giver et attraktivt afkast, medmindre du investerer i de mere usikre virksomhedsobligationer.

Bortset fra de negative renter på indlån og sikre obligationer ser det ikke ud til, at der er opbygget store truende ubalancer, der inden for det næste års tid kan sende finansmarkederne ud i en storm.

Så den langsigtede køb og behold-investor bør fortsætte med snuden i sporet, være tro over for investeringshorisonten og risikoprofilen. Hav pengene spredt på forskellige aktiver – aktier og virksomhedsobligationer, men vær også gerne rigeligt likvid ved at have penge i banken – helst på højrentekonti.

Undgå negative renter i banken

En af de helt store privatøkonomiske udfordringer i 2020 er at undgå at betale for at have penge stående i banken. Nordea, Nykredit og en lang række mellemstore banker kræver nu negative renter, hvis man har mere end 500–750.000 kr. stående.

Finanshuset i Fredensborg forventer, at de øvrige banker følger efter i takt med, at de bliver presset på indtjeningen. Og bankerne er ikke naive, de er også begyndt at takke nej til kunder, der kun opretter en konto med det formål at parkere overskudslikviditet til nul i rente.

Vi oplever dagligt, at nye og gamle kunder kontakter os for rådgivning for blandt andet at undgå at betale for at have penge stående i banken. Heldigvis er der stadig en række attraktive måder at opnå lidt renter af sine penge, men det kræver lidt mere arbejde end tidligere.

Kan du acceptere blot en smule risiko og har du en horisont på mere end nogle få år, er særlige værdipapirer med lave omkostninger også et godt sted at parkere din formue.

Den globale økonomi har det nogenlunde

De seneste par år er blevet præget af usikkerhed om handelskrigen mellem USA og resten af verden, primært Kina, men også Europa. Handelskrigen med Kina er ikke slut, men der er indgået en fase 1-aftale, der ser ud til at blive underskrevet af parterne den 15. januar. Den var den nemme del, nu venter de lidt sværere forhandlinger om for eksempel teknologiske produkter/tjenester mm.

Et andet stort usikkerhedsmoment, brexit, ser ud til at blive landet. Dog er det værd at bemærke, at selvom Storbritannien begynder processen med at forlade EU den 31. januar 2020, så udestår der en lang række meget komplicerede forhandlinger om fremtidig handel, fiskeri, tjenesteydelser, finans mm. Og det skal alt samme være på plads på et år. De færrest tror, det er muligt, så selvom brexit nu endelig er sat på skinnerne, så kører toget ikke endnu.

På trods af disse udfordringer har den globale økonomi totalt set det nogenlunde godt.

Lave renter fortsætter

Centralbankerne har siden Finanskrisen i 2008 gjort alt, hvad de kan for at holde gang i økonomien ved at holde renterne (omkostningerne ved at låne) nede og ved at opkøbe obligationer. Det har givet et tilskud til den økonomiske vækst og har været den primære årsag til, at finansmarkeder de seneste 11 år har leveret solide afkast.

Desværre har vi vænnet os til og er blevet afhængige af den lave rente. Samtidig er økonomierne ikke blevet selvbærende i stilstrækkelig grad, så der er fortsat reel udsigt til, at renterne forbliver lave nogle år endnu.

Nationalbankdirektør, Lars Rohde, vurderede i slutningen af sidste år, at det aktuelle lavrentemiljø sagtens kunne fortsætte 10 år endnu. Det er godt for dig, hvis du har gæld, men mindre godt, hvis du sparer op i pension eller på anden måde. Du er tvunget til at påtage dig en risiko, hvis du vil have et nogenlunde anstændigt positivt afkast efter skat og inflation. 

Hvad skal du gøre?

Er du en tålmodig langsigtet investor med middel til høj risiko og en investeringshorisont på mindst 7 år, bør du som udgangspunkt ikke ændre på din fordeling af aktiver (obligationer, aktier og kontanter).

Er du modig kan du endda benytte den aktuelle usikkerhed på markederne til at supplere din langsigtede portefølje med nye opkøb.

Få et godt afkast på lang sigt

Det skal du holde øje med

Foruden den aktuelle krise mellem Iran og USA, som aktuelt påvirker finansmarkederne, bør du som opmærksom investor være opmærksom på tegn på en begyndende recession.

Frygten for recession prægede også 2019, og tegnene er svækkelse af de økonomiske nøgletal, hvor stigende inflation, nedgang i produktion og stigende arbejdsløshed er de vigtigste markører.

Den dårlige stemning kan opstå meget hurtigt, men den kan lige så hurtigt vende igen, så det nytter ikke noget at forsøge at time udviklingen. Det eneste, du som langsigtet investor bør gøre, er have så få konjunkturfølsomme aktier som muligt, og dermed bevare eller øge investeringerne i defensive aktier. Søg eventuelt rådgivning om denne optimering af din langsigtede aktieportefølje.

Handelskrigen mellem USA og Kina er nok faldet lidt til ro, men der mangler stadig en del knaster der skal forhandles om. Dertil kommer fokus på handelspolitik mellem USA og Europa samt ikke at forglemme mellem Storbritannien og resten af verden. Udviklingen kan give kortsigtet bølgegang.

Præsidentvalget i USA til november er årets helt store politiske begivenhed. Kan demokraterne samles om en stærk kandidat? Har Trump på trods af rigsretssagen styrke til at genvinde endnu 4 år i Det Hvide Hus? Valget af ny præsident vil også påvirke handelspolitikken og den globale sikkerhedspolitik.

Endnu et spændende år venter.

Gå på jagt efter et godt afkast

jan 08th, 2020 |