Uge 24 - 2017 

Straf dårlig ledelse i banker

Amagerbankens ledelse har svigtet, men slipper for straf. Vi genopretter kun tilliden og sikrer bedre ledelse ved at holde bankernes ledelse ansvarlig, når de svigter.

Slipper for straf

Amagerbankens ledelse slipper for straf. Sådan ser det ud, efter dommen i sagen om ledelsens ansvar i forbindelse med Amagerbankens konkurs.

Af dommen fremgår det, at bankens procedurer for kreditgivning tydeligvis har været dårlige, og en lille håndfuld mennesker derfor har kunnet spekulere for milliarder. Bestyrelsen har tilmed været fuldt oplyst om kundernes manglende evne til at stille sikkerhed for engagementerne. Alligevel når retten frem til, at det ikke er ulovligt, når Amagerbankens bestyrelse har været så dårlig til sit arbejde.

Lovgivningen om bankernes kreditgivning er heldigvis strammet siden Amagerbankens konkurs, og bankerne kan ikke længere låne ud til spekulation på denne måde.

Alligevel er det problematisk, at Amagerbankens ledelse ikke straffes for hovedløs kreditgivning. Det undergraver kundernes tillid til bankerne, deres bestyrelser og direktioner. Kundernes tillid skal først og fremmest opbygges gennem god bankledelse, en stram lovgivning er ikke tilstrækkeligt.

Panama papers viser bankers etiske underskud

Dårlig ledelse i mange banker

Men er Amagerbanken ikke bare en enlig svale, det viser en lang række andre sager – desværre. Tænk på Roskilde Bank, Fionia Bank, Forstædernes bank, Bank Trelleborg, Bonusbanken, EBH Bank, Løkken Sparekasse, Eik Bank, Fjordbank Mors, Max bank, Århus Lokalbank, Spar Salling, Sparekassen Østjylland, Tønder Bank og Sparekassen Lolland. Det tyder på, at dårlig ledelse og kreditpraksis ikke er begrænset til en enkelt eller nogle få banker, men kan findes i stort set alle andre banker.

Det gode spørgsmål er, kan det ske igen? Skal vi igen se banker gå konkurs i Danmark? Det nedslående svar er ja, det er kun et spørgsmål om tid.

Heldigvis er lovgivningen forbedret, så almindelige kunder ikke taber deres penge. Men dårlig bankledelse baseret på grådighed og svigtende dømmekraft er stadig mulig. Selvom bankerne er underlagt ny og strammer lovgivning, så stilles der fortsat høje og kortsigtede krav til ledelserne om at skaffe afkast.

Bankerne tjener milliarder på investeringsforeninger

Hold bankernes ledelse ansvarlig

Bankerne har ikke for alvor ændret forretningsmetoder efter finanskrisen. Faktisk har den lave rente og den vigende rentemarginal tvunget bankerne ud i tvivlsomme forretningsområder. Bankerne holder sig fx ikke tilbage med at tilbyde spekulative investeringer til almindelige forbrugere.

Hvis almindelige bankkunder fremover skal have tillid til bankerne, skal de se, at dårlig og uansvarlig ledelse bliver straffet. Derfor er byrettens dom dårligt nyt for bankkunderne. Derfor bør dommen appelleres til landsretten.

Vi har brug for banker, som vi kan have tillid til, det er nødvendigt, hvis vi skal have et velfungerende banksystem fremover.

Tilfredshed med bankernes rådgivning

jun 14th, 2017 |