Uge 19 - 2019 

Tegn på aftagende vækst

Væksten i 2018 blev 1,4 %. Det kan været et tegn på, at de seneste års stabile vækst er aftagende. En årsag kan være Trumps handelskrig med Kina og EU

Danmarks statistik udsender løbende væksttal for dansk økonomi. I 2018 blev den samlede vækst 1,4 %, hvilket er lidt under gennemsnittet for de foregående år. Det kan være tegn på, at den vækst, verden har set gennem de sidst 10 år, er ved at aftage.

Udviklingen i BNP og realvækst 1966-2018. I 2018 var væksten 1,4 %.

Udviklingen i BNP og realvækst 1966-2018. I 2018 var væksten 1,4 %. Foreløbige tal for 2016-2018. Kilde: Danmarks Statistik, statistikbanken.dk i Faktaark om dansk økonomi.

Det er dog sandsynligvis også en konsekvens af de handelskrige Trump startede i 2018 med sin meget hårde retorik i forhold til Europa og Kina.

Handelsforhandlinger med hårde ord

I disse dage mødes Kina og USA for at bilægge stridighederne. Trump har traditionen tro været på banen med tweets og pressemeddelelser, som i hårde ord fortæller Kina, at de bryder aftaler og ikke kan samarbejde.

Det er typisk Trump-strategi at lægge afstand til modstanderne på den måde, og det er efterhånden forventeligt, at han gør det. Den forhandlingstaktik er som regel ikke brugbar i længden i et internationalt klima, hvor aftaler ikke altid kan håndhæves i retten bagefter. Der er altså ikke en retlig konsekvens af at bryde handelsaftaler på samme måde som, hvis du bryder en kontrakt nationalt.

Der findes selvfølgelig internationale retslige instanser, men deres virkning på store lande er begrænset, hvis de store lande er lidt ligeglade. Det har Trump ofte vist, at han er over for aftaler indgået før han blev præsident.

Hvornår stopper aktiefesten?

Slå koldt vand i porteføljen

Aktiemarkedet reagerede dog i den forløbne uge på Trumps retorik. Der var et fald midt på ugen, som dog hurtigt blev indhentet igen. Det viser meget tydeligt, at du skal passe på med at være for spekulativ med din aktieportefølje. Det går op og ned hele tiden.

Tjen penge på det næste børskrak

maj 11th, 2019 |