Hvor meget kan du forbedre din økonomi?
Generelt
Hvor gammel er du?
år
år
Er du gift eller samlevende?
JaNej
Hvor meget tjener du om året?
kr.
Hvor stor er den samlede indkomst i hustanden efter indbetaling til pension?
kr.
Ejer du fast ejendom
EjerboligAndelsboligSommerhusAnden fast ejendom
Pension
I hvilken alder planlægger du at gå på pension?
år
Hvor stor en din samlede opsparing på dine pensionsordninger?
kr.Ved ikke
Hvor meget har du stående på frivilligt indbetalte pensionsdepoter?
kr.Ved ikke
Har du en eller flere pensionsordninger i en bank?
JaNejVed ikke
Hvor store var omkostningerne på dine pensionsordninger sidste år?
kr.Ved ikke
Lån 1
Hvor stor var din gæld med sikkerhed i fast ejendom ved starten af året?
kr.Ved ikke
Hvor store var dine renteudgifter på lån i fast ejendom sidste år?
kr.Ved ikke
Hvor stor er din bankgæld og anden gæld ?
kr.Ved ikke
Afdrager du på et eller flere af dine lån?
JaNejVed ikke
Lån 2
Har du realkreditlån med en fast rente på mere end 2 % og/eller variabel rente på mere end 0,5 %?
JaNejVed ikke
Har du banklån/andre lån med en fast rente på mere end 6 % eller en variabel rente på mere end 4 %?
JaNejVed ikke
Sparer du op hver måned, ud over det du afdrager på lån og indbetaler til pension?
JaNejVed ikke
Har du plads i økonomien til at betale ydelserne på dine lån hver måned uden problemer?
JaNejVed ikke
Fast ejendom
Hvor meget kan du få for din ejer- eller andelsbolig, hvis du sælger den nu?
kr.Ved ikke
Hvor meget kan du få for dit sommerhus, hvis du sælger det nu?
kr.Ved ikke
Hvor meget kan du få for din øvrige faste ejendom, hvis du sælger nu?
kr.Ved ikke
Udlejer du fast ejendom?
JaNej
Bruger du virksomhedsskatteordningen på udlejning af fast ejendom?
JaNejVed ikke
Frie midler
Hvor stor en opsparing/formue i frie midler har du?
kr.Ved ikke
Ejer du aktier i frie midler?
JaNejVed ikke
Har du investeringsbeviser i frie midler?
JaNejVed ikke
Har du en private banking-ordning eller puljeordning i en bank?
JaNejVed ikke
Hvor meget betalte du sidste år for at have dine frie midler i banken?
kr.Ved ikke
Lavt potentiale

Ønsker du tryghed med et overblik over din økonomi nu og fremover, kan en gennemgang af økonomien have stor værdi for dig.

Har du spørgsmål til testen, eller er der bestemte dele af din økonomi, du har brug for hjælp til, er du velkommen til at få en snak med en rådgiver.

Send resultat og svar i e-mail
Navn:
E-mail:
Telefon:
Frie midler
Fast ejendom
Lån
Pension