fbpx

Økonomisk rådgivning

Uvildig økonomisk rådgivning, uafhængig formuerådgivning eller finansiel rådgivning. Det handler om at skabe grundlag for gode beslutninger om dit liv og din økonomi. Mange får desuden et betydeligt økonomisk udbytte.

Grundlag for de store beslutninger

Du tager beslutninger om dit liv hver eneste dag, og mange af dem har indflydelse på din økonomi nu og i fremtiden.

Mange af os beskæftiger sig kun for alvor med privatøkonomien, når vi skal tage store beslutninger fx om køb og salg af hus, sommerhus eller bil. Det er også nødvendigt at tænke på privatøkonomien, når du oplever store ændringer i tilværelsen, som skilsmisse, pensionering eller dødsfald.

Vi tager ofte store beslutninger på et ufuldstændigt grundlag, fordi det er besværligt at skaffe oplysninger. Det kan også være nærmest umuligt at overskue konsekvenserne ved forskellige alternative muligheder.

Du får særlig stor værdi af uafhængig økonomiske rådgivning, når du står overfor store beslutninger om dit liv og din økonomi. Det giver dig overblik over de økonomiske konsekvenser af forskellige valg. Har du råd til at købet et større hus eller et sommerhus? Kan du gå på pension når du fylder 60 og stadig rejse, som du vil?

Værdien af uvildig økonomisk rådgivning

Uvildig økonomisk rådgivning og rådgivning i banken er to meget forskellige ting.

En uafhængig økonomisk rådgiver gennemgår alle dele af din økonomi og finder de bedste og billigste løsninger og produkter på markedet, der passer til dig. Din rådgiver kan også pege på løsninger, der ikke indebærer køb af produkter.

En vigtig del af økonomisk rådgivning er at afklare dine behov og ønsker til dit liv og din økonomi og give dig et overblik over din økonomiske situation nu, og hvordan den udvikler sig fremover.

Du kan opnå betydelige økonomiske fordele ved at indrette din privatøkonomi anderledes. Med den rigtige plan for din opsparing og udbetaling af pensioner, undgår du unødvendig skat og modregning i offentlige pensioner.

Derfor giver uvildig økonomisk rådgivning også væsentlig mere værdi i din økonomi, også når du trækker udgiften til rådgivningen fra. Udgiften til uafhængig formuerådgivning er ofte tjent hjem i løbet af få måneder eller år. Herefter er dine sparede omkostninger og øgede afkast rent overskud for dig.

Økonomisk rådgivning i Finanshuset i Fredensborg

Vi giver uafhængig økonomisk rådgivning til private, virksomhedsejere, virksomheder og andelsboligforeninger. Det dækker formuerådgivning, investeringsrådgivning, pensionsrådgivning, finansiel rådgivning samt rådgivning om realkredit og boligøkonomi.

Du får

 • rådgivning om alle væsentlige dele af din økonomi, som pension, formue, investering, boliglån, forældrekøb, egen virksomhed og meget andet.
 • en grundig gennemgang af din økonomi, der giver dig overblik til at træffe gode beslutninger.
 • en præcis fremskrivning af, hvordan din økonomi udvikler sig fremover gennem livet.
 • beregnede konsekvenser af forskellige mulige scenarier efter dit valg fx pensionering, ledighed, boligkøb, salg eller andet.
 • en detaljeret handlingsplan med konkrete anvisninger om væsentlige områder af din økonomi som fx pension, investering, realkredit mm.
 • en personlig rådgiver, der står til rådighed og svarer på spørgsmål, når du fører anbefalingerne ud i livet.
 • let adgang til supplerende rådgivning, hvis dine ønsker og behov ændrer sig, eller regler og samfundsmæssige forudsætninger forandrer sig.
Image link

Få overblik og tryghed om økonomien

Få en uforpligtende samtale med en erfaren økonomisk rådgiver. Hør hvordan vi hjælper dig.

Rådgivning i Finanshuset

Hør Kim Valentin fortælle om uafhængig økonomisk rådgivning, hvorfor det er vigtigt, hvad vi rådgiver om og de værdier, vi bygger på.

Din personlige rådgiver hjælper dig fremover

Første gang du får finansiel rådgivning hos os, gennemgår din rådgiver typisk alle væsentlige dele af din økonomi. Det skaber det nødvendige grundlag, for at rådgive dig om konkrete problemstillinger, som du ønsker svar på sidenhen.  På den måde er det nemt og billigt for dig at få supplerende finansiel rådgivning, hvis og når din økonomi ændrer sig i fremtiden.

Rådgivning om hele din økonomi

Vi tilbyder uvildig økonomisk rådgivning om alle væsentlige dele af din privatøkonomi. Vi ved af erfaring, at der er mange penge at tjene, når de forskellige dele af økonomien spiller rigtigt sammen. For eksempel er det er vigtigt at kende dine forbrugsønsker og dit behov for likviditet, inden du tager stilling til, hvordan du skal placere din opsparing.

Derfor lægger vi vægt på at komme hele vejen rundt om din økonomi. Det gælder især

 • forbrug og rådighedsbeløb
 • opsparing og pension
 • formue og investering
 • boligøkonomi, lån og realkredit
 • skat, fradrag og modregning
 • forsikring
Økonomisk rådgivning

Juridisk rådgivning

Juridiske forhold kan få stor betydning for din økonomi, hvis du ikke tager hånd om dem i tide. Skilsmisse og dødsfald kan få unødvendige negative konsekvenser, hvis der ikke er orden i papirerne, og ægtefælle og børn kan blive meget dårligt stillet. Vi hjælper dig med at undgå disse problemer.

Som kunde i Finanshuset i Fredensborg får du et gratis gennemsyn af juridiske dokumenter, testamente, ægtepagt etc. og en vurdering af, om de bør opdateres eller ændres.

Er du og dine nærmeste juridisk sikrede?

Sådan foregår rådgivningen

Vi tilbyder en indledende uforpligtende samtale med en rådgiver

 • Du fortæller, hvorfor du kontakter os, og hvad du gerne vil opnå ved at få uvildig økonomisk rådgivning.
 • Rådgiver fortæller, hvordan han evt. kan hjælpe og stiller uddybende spørgsmål. Du behøver ikke forberede dig.
 • Du får rådgivers vurdering af, om det kan betale sig for dig at få rådgivning, og i givet fald får du hans overslag over timeforbrug og pris.
 • Efter samtalen får du en mail med hovedpunkter fra samtalen
 • Herefter kan du frit tage stilling til, om du ønsker privatøkonomisk rådgivning.

Inden mødet

 • Du får en liste med oplysninger og dokumenter, som vi beder dig finde frem og sende til rådgiveren inden mødet.
 • Vi viser dig, hvordan du overfører dokumenterne sikkert og fortroligt.
 • Du/I overfører eller sender dokumenter, så de er fremme senest dagen inden mødet.
 • Rådgiver gennemgår din/jeres økonomi med udgangspunkt i de fremsendte papirer.

Rådgivningsmødet

Mødet varer typisk 2-3 timer og foregår enten i Finanshuset i Fredensborg eller i vores mødekontor i Aarhus.

Mødet vil typisk indeholde disse punkter:

 • Risikopapirer og rådgivningsaftale udfyldes og underskrives.
 • Herefter indledes mødet med en dialog om, forløbet af mødet, og hvilke spørgsmål der skal besvares.
 • Rådgiver gennemgår økonomien og besvarer så vidt muligt de aftalte spørgsmål på mødet.
 • Rådgiver viser i et beregningsværktøj, hvordan økonomien udvikler sig på lang sigt. Det giver et overblik over muligheder og udfordringer, der gør det muligt, at vurdere konsekvenser af forskellige muligheder og valg.
 • Det aftales om, rådgiver skal lave yderligere beregninger eller forslag efter mødet fx investeringsforslag.
 • Der kan om nødvendigt aftales et yderligere møde.

Efter mødet

 • Rådgiver udarbejder en rapport med rådgivningen på mødet evt. i dialog med dig, hvis der er behov for det.
 • 1 til 2 uger efter mødet modtager du rapporten med hovedpunkter, konklusioner, anbefalinger og baggrund for rådgivningen. Rapporten indeholder også detaljerede anbefalinger om, hvad du skal gøre for at tilpasse din økonomi. Der er også en langsigtet fremskrivning, der viser, hvordan økonomien udvikler sig fra år til år.
 • Efter mødet har du mulighed for ringe til din rådgiver med opfølgende spørgsmål og i forbindelse med implementering af handlingsplanen.

Opfølgning

 • Du kan let aftale supplerende konsultationer, hvis der opstår nye problemer eller væsentlige ændringer i din/jeres økonomi
 • Du kan aftale, at din rådgiver kontakter dig efter 1-2 år for at høre om, der er brug for justeringer i økonomien

Hvad koster uafhængig økonomisk rådgivning?

Mennesker er forskellige, og det samme gælder behovet for uvildig økonomisk rådgivning, derfor afhænger din pris altid af dine ønsker og behov.

Vi anbefaler kun rådgivning, når vi er overbevist om, at vi kan skabe en værdi, der mindst svarer til din udgift til rådgivningen.

Pris for uvildig økonomisk rådgivning

Se Forbrugerrådet TÆNK’s side om valg af økonomisk rådgiver Find en god uafhængig økonomirådgiver] | Forbrugerrådet Tænk (taenk.dk)

Particle element

Sådan hjælper vi dig