Om Finanshuset i Fredensborg

Vi yder uafhængig økonomisk rådgivning til private, virksomhedsejere og andelsforeninger om pension, lån, realkredit og investering.

Tryghed, overblik og overskud

Vi rådgiver efter en afprøvet metode, og bruger højt specialiserede redskaber, der sikrer dig den højeste kvalitet og værdi.

+25 års erfaring

Finanshuset har mere end 25 års erfaring med uafhængig finansrådgivning.

Mere end 25.000 tilfredse kunder

Vi arbejder for at skabe bedre mulighed for vores kunder – det skaber tilfredshed.

Certificerede rådgivere

Vi er certificerede investeringsrådgivere og boligkreditformidlere – Vi ved hvad vi laver.

Vi er Finanshuset i Fredensborg

Vi yder uafhængig økonomisk rådgivning til private, virksomhedsejere og andelsforeninger om pension, lån, realkredit og investering.

...
Kim Valentin

Adm. dir. partner, cand.polit. Formuerådgiver

...
Claus Israel Andersen

Direktør, partner, formuerådgiver

...
Peter Kjølbye

Cheføkonom, partner, cand.merc. Formuerådgiver

...
Jan Juul Jørgensen

Chefjurist cand.jur.

...
Lars Fahlgren

Formuerådgiver cand.polit.

...
Lars Dahl

Formuerådgiver

...
Jan Blomsterberg

Økonomisk rådgiver

...
Mikael Thomsen

Digitiale medier og kommunikation

Vi har forpligtiget os til 5 værdier for vores virksomhed

Redelighed

Enhver opgave, Finanshuset påtager sig, betinger, at Finanshuset har den nødvendige faglige og kapacitetsmæssige kompetence for opgavens korrekte løsning. Vi påtager os kun opgaver, som vi har de nødvendige faglige kompetencer og kapacitet til at løse korrekt.

Loyalitet

Finanshuset påtager sig alene en opgave, såfremt der er sikkerhed for, at opgavens gennemførelse kan ske med fuld loyalitet over for kunden. Vi påtager os kun opgaver, vi er sikre på at kunne gennemføre med fuld loyalitet overfor kunden.

Gennemskuelighed

Enhver forretning, som Finanshuset påtager sig, skal fra starten belyses i relation til alle relevante forhold. Vi forpligter os på størst mulig åbenhed og klarhed, når vi kommunikerer om vores forretning, og når vi rådgiver kunder.

Fortrolighed

Finanshuset opretholder en fuldstændig fortrolighed med alle oplysninger og forhold af forretningsmæssig betydning for løsning af de opgaver, Finanshuset påtager sig. Vi opretholder fuld fortrolighed om kunders forhold, som vi får kendskab til i forbindelse med rådgivningen. Vi behandler og opbevarer oplysninger sikkert efter gældende regler om persondata.

Uafhængighed

Finanshuset er en selvstændig rådgivningsvirksomhed, der i alle relationer optræder uafhængig.

For at sikre uafhængighed og ordentlighed i rådgivning og forretning, har vi udarbejdet en politik for at håndtere interessekonflikter (pdf).

Skriv til os