Uafhængig investeringsrådgivning

Uafhængig rådgivning om investering

Vi hjælper dig med at planlægge dine investeringer, så du får mere ud af dine penge.

  • Få en ”second opinion” på bankens investeringsforslag.
  • Få gennemgået dine investeringer og formue.
  • Få en investeringsplan, der passer til dine ønsker og behov.
  • Lær hvordan du selv vedligeholder din portefølje.

Du betaler for rådgivning i banken gennem de produkter, din bankrådgiver anbefaler og sælger.

Vi sælger ikke produkter, og vi modtager ingen henvisningsprovisioner eller kickback for at anbefale bestemte investeringsforeninger. Det er din garanti for lave omkostninger og et godt afkast.

Det får du med uvildig investeringsrådgivning

  • Få den rette fordeling af aktier, obligationer, investeringsforeninger og ETF’er.
  • Undgå unødvendige omkostninger.
  • Find det rette forhold mellem risiko og afkast.

Du får en investeringsplan, der passer til din tidshorisont, risikovillighed og øvrige formue, som du kan aflevere i banken.

Du får desuden en grundig indføring i investering og konkrete anvisninger, så du selv, hvis du vil, kan administrerer din portefølje. Du kan også besøge os i vores lokaler i Fredensborg, hvor din rådgiver gerne hjælper dig, med at klare investeringerne via din netbank.

Du kan få gennemgået din portefølje efter behov – fx en gang om året – og få tilpasset den for at bevare den rigtige balance mellem aktier og obligationer. Du får i den forbindelse opdateringer om markedsændringer og ændringer i skat og politiske initiativer, der påvirker dine investeringer og de finansielle markeder.

På den måde er du sikker på, at dine penge er placeret bedst muligt med de lavest mulige omkostninger. Det sikrer dig det bedste afkast af dine penge.

Få en uforpligtende samtale med en rådgiver.

Ring eller skriv til os

48 47 67 00 eller tilmelding@finanshus.dk

Hvordan får jeg et bedre afkast af min investering?

Få et godt afkast af din investering?

Vælg den rette risiko

Nogle forsøger helt at undgå risiko på deres formue ved at have penge stående kontant på en bankkonto med et alt for lavt afkast. Andre tager alt for stor risiko ved fx at have en stor del af formuen i ét enkelt eller nogle få papirer eller aktiver.

Vi hjælper dig med at placere formuen, så risikoen ikke er for høj og afkastet ikke bliver unødvendigt lavt. Det er en forudsætning for et fornuftigt afkast af din formue.

Sænk dine omkostninger

En anden væsentlig forudsætning for et godt afkast, er at du investerer med lave omkostninger. Det koster ofte mellem 0,1 og 1 % af det handlede beløb, hver gang du køber og sælger værdipapirer. Derfor sparer du mange omkostninger ved at købe og sælge så lidt som muligt. Du bør også undgå dyre investeringsforeninger, der kan koste dig 1-3 % af din formue hvert eneste år.

Vi viser dig, hvordan du tilrettelægger dine investeringer, så du får lavest mulige omkostninger.

Minimer skat og modregning

Skat og modregning i offentlige ydelser kan gøre et betydeligt indhug i din pensionsformue, hvis du indretter dine investeringer forkert.

Vi planlægger dine udbytter og udbetalinger, du får mest muligt ud af formuen efter skat og modregninger.

Investerer du gennem banken?

Når du taler investering med din bankrådgiver er vigtigt at være opmærksom på, at hun først og fremmest er ansat for at sælge bankens produkter. Derfor er der en række muligheder, som din bankrådgiver ikke vil foreslå, og hun vil altid forsøge at sælge dig bankens egne produkter.

Har du en formueplejeaftale i banken, er det i sig selv en god grund til at få en uafhængig rådgiver til at gå din formue og investeringer igennem. Det kan nemlig være særdeles indviklet at gennemskue de omkostninger, der er forbundet med formuepleje og puljeordninger i banken. Det er fx helt almindeligt, at det kun er en mindre del af omkostningerne, der fremgår direkte af din omkostningsrapport.

Formuerådgivning

Få hjælp til at sammensætte din formue rigtigt. Find det rigtige forhold mellem risiko og afkast, der sikrer en sund udvikling af din formue fremover. Vælg den rigtige investeringshorisont, så midlerne er til rådighed, når du skal bruge dem.

  • Få en langsigtet plan for din formue og investeringer.
  • Find det rigtige forhold mellem formuedelene fast ejendom, pensioner, frie. midler, virksomhedsmidler og gæld.
  • Få hjælp til at indrette formuen bedst muligt.

Har du en større formue fx fra arv eller salg af virksomhed, kan det være en mulighed at administrere penge og placeringer gennem en aktiefond eller i et holdingselskab.

Hent brochure om uafhængig investeringsrådgivning


Investering i Fremtiden (pdf)