Uafhængig økonomisk rådgivning

Uafhængig økonomisk rådgivning

Uafhængig økonomisk rådgivning skaber grundlag for gode beslutninger om dit liv og din økonomi. Mange får desuden et betydeligt økonomisk udbytte.

Grundlag for de store beslutninger

Hver eneste dag, uge, måned og år tager vi beslutninger om vores liv. Mange af disse beslutninger har indflydelse på vores økonomi nu og fremover. Når det gælder den daglige økonomi, klarer de fleste sig uden eller med en meget uformel og lejlighedsvis planlægning.

Mange beskæftiger sig kun for alvor med privatøkonomien, når der skal tages store beslutninger som fx køb og salg af hus, sommerhus eller bil. Det kan også blive nødvendigt at fokusere på privatøkonomien, når der sker store ændringer i tilværelsen, som skilsmisse, pensionering eller dødsfald.

Når vi tager store beslutninger, sker det ofte på et ufuldstændigt grundlag, fordi det er besværligt at skaffe oplysninger. Det kan også være nærmest umuligt at overskue konsekvenserne ved forskellige alternative muligheder.

I den situation oplever mange en særlig stor værdi ved at få gennemgået økonomien af en uafhængig økonomisk rådgiver. Her får de det overblik over økonomien og de økonomiske konsekvenser ved forskellige valg. Har vi råd til at købet et større hus eller et sommerhus? Kan vi gå på pension som 60-årige og stadig rejse som vi vil?

Værdien af uafhængig rådgivning

Hvorfor betale for uafhængig økonomirådgivning, når du kan få det gratis i banken? Svaret er selvfølgelig, at det er to meget forskellige ting.

Banken sender ganske rigtigt ikke en faktura, når du har været til møde med din bankrådgiver. Til gengæld betaler du for de produkter, som banken sælger til dig.

Omvendt med en uafhængig rådgiver, her betaler du for rådgivningen – typisk pr. time. Til gengæld kan rådgiveren tage sig tid til en grundig gennemgang af din økonomi. Med den viden kan en uafhængig rådgiver foreslå de bedste og billigste løsninger, med de produkter på markedet, der passer bedst til dine behov. Ofte kan rådgiver pege på løsninger, der ikke indebærer køb af produkter.

Samtidig oplever de fleste, at der desuden er betydelige økonomiske fordele ved at indrette privatøkonomien anderledes. Det kan være ved at indrette opsparing og udbetaling af pensioner og investering så du undgår unødvendig skat og modregning i offentlige pensioner.

Derfor giver uafhængig økonomirådgivning også væsentlig mere værdi i din økonomi, også når du trækker udgiften til rådgivningen fra. Udgiften til uafhængig rådgivning er typisk tjent hjem i løbet af de første tre måneder og i sjældne tilfælde efter op til et år. Efter denne periode er der ofte betydelige forbedringer i økonomien.

Rådgivning i Finanshuset i Fredensborg

Vi giver uafhængig økonomisk rådgivning til private, virksomhedsejere, virksomheder og andelsboligforeninger.

Det får du

 • rådgivning om alle væsentlige dele af din økonomi, som pension, formue, investering, boliglån, forældrekøb, egen virksomhed og meget andet.
 • en grundig gennemgang af din økonomi, der giver dig overblik til at træffe gode beslutninger.
 • en præcis fremskrivning af, hvordan din økonomi udvikler sig fremover gennem livet.
 • beregnede konsekvenser af forskellige mulige scenarier efter dit valg fx pensionering, ledighed, boligkøb, salg eller andet.
 • en detaljeret handlingsplan med konkrete anvisninger om væsentlige områder af din økonomi som fx pension, investering, realkredit mm.
 • en personlig rådgiver, der står til rådighed og svarer på spørgsmål, når du fører anbefalingerne ud i livet.
 • let adgang til supplerende rådgivning, hvis dine ønsker og behov ændrer sig, eller regler og samfundsmæssige forudsætninger forandrer sig.

Din personlige rådgiver hjælper dig fremover

Første gang du kommer til rådgivning hos os, gennemgår din rådgiver typisk alle væsentlige dele af din økonomi. Det giver ham det nødvendige grundlag, for at rådgive dig om konkrete problemstillinger, som du ønsker svar på sidenhen.  På den måde er det nemt og billigt for dig at få supplerende rådgivning, hvis og når din økonomi ændrer sig i fremtiden.

Rådgivning om hele din økonomi

Vi tilbyder uvildig økonomisk helhedsrådgivning om alle væsentlige dele af din privatøkonomi. Vi ved af erfaring, at der er mange penge at tjene, når de forskellige dele af økonomien spiller rigtigt sammen. For eksempel er det er vigtigt at kende dine forbrugsønsker og dit behov for likviditet, inden du tager stilling til, hvordan du skal placere din opsparing.

Derfor lægger vi vægt på at komme hele vejen rundt om din økonomi. Det gælder især

 • formue og investering
 • opsparing og pension
 • boligøkonomi, lån og realkredit
 • skat
 • forsikring

Juridisk rådgivning

Juridiske forhold kan få stor betydning for din økonomi, hvis du ikke tager hånd om dem i tide. Skilsmisse og dødsfald kan få unødvendige negative konsekvenser, hvis der ikke er orden i papirerne, og ægtefælle og børn kan blive meget dårligt stillet. Vi hjælper dig med at undgå disse problemer.

Som kunde i Finanshuset i Fredensborg får du et gratis gennemsyn af juridiske dokumenter, testamente, ægtepagt etc. og en vurdering af, om de bør opdateres eller ændres.

Er du og dine nærmeste juridisk sikrede?

Sådan foregår rådgivningen

Vi tilbyder en indledende uforpligtende samtale med en rådgiver

 • Du fortæller hvorfor du kontakter os, og hvad du gerne vil opnå med rådgivningen. Rådgiver fortæller, hvordan han evt. kan hjælpe og stiller uddybende spørgsmål. Du behøver ikke forberede dig.
 • Du får rådgiverens vurdering af, om det kan betale sig for dig at få rådgivning og i givet fald timeforbrug og pris.
 • Efter samtalen får du en mail med hovedpunkter fra samtalen
 • Herefter kan du frit tage stilling til, om du ønsker rådgivning.

Inden mødet

 • Du får en liste med oplysninger og dokumenter, som vi beder dig finde frem og sende til rådgiveren inden mødet.
 • Vi viser dig, hvordan du overfører dokumenterne sikkert og fortroligt.
 • Du/I overfører eller sender dokumenter, så de er fremme senest dagen inden mødet.
 • Rådgiver gennemgår din/jeres økonomi med udgangspunkt i de fremsendte papirer.

Rådgivningsmødet

Mødet varer typisk 2-3 timer og foregår enten i Finanshuset i Fredensborg eller i vores mødekontor i Aarhus.

Mødet vil typisk indeholde disse punkter:

 • Risikopapirer og rådgivningsaftale udfyldes og underskrives.
 • Herefter indledes mødet med en dialog om, forløbet af mødet, og hvilke spørgsmål der skal besvares.
 • Rådgiver gennemgår økonomien og besvarer så vidt muligt de aftalte spørgsmål på mødet.
 • Rådgiver viser i et beregningsværktøj, hvordan økonomien udvikler sig på lang sigt. Det giver et overblik over muligheder og udfordringer, der gør det muligt, at vurdere konsekvenser af forskellige muligheder og valg.
 • Det aftales om, rådgiver skal lave yderligere beregninger eller forslag efter mødet fx investeringsforslag.
 • Der kan om nødvendigt aftales et yderligere møde.

Efter mødet

 • Få dage efter mødet modtager du en rapport med hovedpunkterne fra rådgivningsmødet. Rapporten indeholder også detaljerede anbefalinger om, hvad du skal gøre for at tilpasse din økonomi. Der er også en langsigtet fremskrivning, der viser, hvordan økonomien udvikler sig fra år til år.
 • Efter mødet har du mulighed for ringe til din rådgiver med opfølgende spørgsmål og i forbindelse med implementering af handlingsplanen.

Opfølgning

 • Du kan let aftale supplerende konsultationer, hvis der opstår nye problemer eller væsentlige ændringer i din/jeres økonomi
 • Du kan aftale, at din rådgiver kontakter dig efter 1-2 år for at høre om, der er brug for justeringer i økonomien

Hvad koster uafhængig økonomisk rådgivning?

Mennesker er forskellige, og det samme gælder behovet for uvildig økonomisk rådgivning, derfor afhænger din pris altid af dine ønsker og behov.

Vi anbefaler kun rådgivning, når vi er overbevist om, at vi kan skabe en værdi, der mindst svarer til din udgift til rådgivningen.

Pris for uvildig økonomisk rådgivning

Relaterede Nyheder