økonomisk rådgivning andelsboligforening

Uafhængig rådgivning af andelsboligforeninger

Uvildig økonomisk rådgivning er et værdifuldt værktøj for bestyrelsen i en andelsboligforening.

Især når der skal tages store beslutninger, som kræver særligt økonomisk overblik og ekspertise.

Det gælder uanset om foreningen har en god økonomi og gerne vil fremtidssikre sig, eller om økonomien er trængt, og der er behov for at udnytte ressourcerne bedre.

Den svære økonomi

Det er på mange måder blevet sværere at være bestyrelse for en andelsboligforening de seneste år.

Foreningernes økonomi er op gennem nullerne vokset i takt med værdistigningerne på af ejendomsmarkedet, og de fleste bestyrelser administrerer i dag betydelige millionbeløb.

Samtidig har den finansielle sektor udviklet mange komplekse lånetyper og andre finansielle produkter, som bestyrelsen skal vælge imellem.
Nogle af de sværeste og mest vidtrækkende beslutninger, der tages i andelsboligforeninger, handler om finansiering af foreningens gæld. Der er mange penge på spil, og det kræver indsigt i de forskellige lånetyper at træffe den rigtige beslutning.

 • Er der penge at spare ved at ændre finansieringen?
 • Har vi de rigtige lån?
 • Betaler vi for meget i rente?
 • Kan det betale sig at omlægge lån nu?

Når bestyrelsen træffer beslutninger om foreningens økonomi, må den forsøge at balancere de forskellige beboergruppers behov og interesser på en måde, der også sikrer foreningen på lang sigt.

 • Hvilken afdragsprofil er hensigtsmæssig for vores forening?
 • Hvad betyder det for foreningens økonomi, hvis der skal afdrages på lånene?
 • Kan foreningen blive gældfri hurtigere?
 • Hvad betyder det for foreningens økonomi, hvis renten stiger?
 • Hvordan sparer foreningen bedst op til fremtidige renoveringer?

Står foreningen foran en større renovering, eller er der uforudsete udgifter, kan det være hensigtsmæssigt at sprede udgifterne over flere år ved at optage lån.

 • Hvilken type lån skal vi vælge?
 • Hvor finder vi den bedste rente?
 • Skal vi vælge fast eller variabel rente?
 • Hvad betyder det for boligafgiften, hvis vi vælger fast rente?
 • Skal vi afdrage på gælden?
 • Er bankens forslag godt nok?

Sikring af fremtiden

Som andelsboligforening har man brug for at tænke langsigtet. Der kan f.eks. være behov for at spare op til større renoverings- eller vedligeholdelsesprojekter som f.eks. facade- eller tagrenoveringer.

I disse situationer er det vigtigt at finde frem til de mest optimale investerings- eller låneformer. Det rigtige valg af investering eller lånetype kan betyde store besparelser for foreningen og dermed for medlemmernes årlige betaling.

 • Hvordan fastsættes andelskronen ansvarligt?
 • Kan boligafgiften holdes i ro?
 • Hvad skal boligafgiften være om 5 år?
 • Hvordan optimeres foreningens økonomi?
 • Hvad sker der, hvis en andelshaver går privat konkurs?
 • Hvordan kan foreningen optimere en trængt økonomi?
 • Hvilken pris er den rigtige ved salg af fællesarealer til andelshavere?
 • Hvordan kan vi gøre foreningens økonomi mere fleksibel?
 • Hvilken bank skal foreningen vælge?
 • Hvordan får foreningen mest muligt ud af sine erhvervslejemål?

Mange foreninger har lån med rentetrappe. Hvordan påvirker rentetrappen foreningens økonomi fremover, og er der andre måder at dække de stigende renteudgifter ind end gennem øget boligafgift?

Også SWAP-aftaler kan give anledning til usikkerhed.

 • Hvad betyder det for foreningen at have en renteSWAP-aftale på et lån?
 • Hvad sker der når SWAPPEN udløber?
 • Er der alternativer til SWAP?
 • Findes der bedre måder at sikre fast låneydelse?

Uvildig økonomisk rådgivning af andelsboligforeninger

 • Vi besidder en højt specialiseret viden om økonomisk planlægning, lån, boliglån og realkredit, og vi har stor erfaring med at rådgive andelsboligforeninger.
 • Vi hjælper med at skabe overblik over foreningens økonomi, både dens nuværende status og den fremtidige udvikling.
 • Vi peger på mulige tiltag og løsninger og beregner de økonomiske konsekvenser af disse på kort og lang sigt.
 • Vi regner på konsekvenser af risikoelementer som f.eks. hvad sker der, hvis renten stiger?
 • Vi hjælper bestyrelsen til at finde de individuelle løsninger, der passer til foreningens ønsker og behov.
 • Uvildig økonomisk rådgivning kan hjælpe med at klæde bestyrelsen på til at forhandle en løsning på plads med banken.
 • Vi tilbyder ligeledes assistance med at forklare foreningens økonomi til andelshavere på generalforsamlingen?
 • Vi tilbyder advokatrådgivning til andelsboligforeninger, hvis f.eks. banken har lovet fast rente i forbindelse med en SWAP-aftale.

Læs også

Uafhængig økonomisk rådgivning, andelsboligforening