Værdien af uafhængig økonomisk rådgivning

Hvor stor er værdien af uafhængig økonomisk rådgivning for dig? Det er vanskelig at sætte tal på, inden vi kender din økonomi, men du kan sammenligne med, hvad andre kunder har fået ud af det. Vores værdibarometer viser dig måned for måned, hvor stor værdi  vores kunder har fået ved at få rådgivning hos os.

Værdien af uafhængig økonomisk rådgivning er dog langt fra alene et spørgsmål om kroner og ører. Mange kunder søger et overblik ved at få gået økonomien gået igennem af en uafhængig ekspert. Lige så vigtigt er den tryghed, der ligger i at få vished om økonomien fremover, både for sjælefreden og som grundlag for at tage de rigtige beslutninger.

Så stor er værdien af uafhængig økonomisk rådgivning i 2015

Værdien af uafhængig økonomisk rådgivning. Forbedring i kunders økonomi efter rådgivning pr. md. i gennemsnit.

Diagrammet viser, hvor meget kunder kunne forbedre deres økonomi ved at følge anbefalingerne fra rådgivningen. Tallene er baseret på de konkrete beregninger for hver enkelt kunde. Værdien er opgjort i kr. pr. måned i planlægningsperioden, som typisk løber indtil 20 år efter pensionsalderen. Hver enkelt søjle angiver den gennemsnitlige værdi for alle kunder i den pågældende måned.

Så stor er værdien af uafhængig økonomisk rådgivning. Kunders formue inden rådgivning 2015

Barometrets blå søjler viser, hvor stor en formue vores kunder samlet set har modtaget rådgivning om. Samlet formue inden rådgivning i millioner kr.

Hvad er uafhængig økonomisk rådgivning værd for dig?

  • Hvor meget kan du forbedre din økonomi?
  • Hvilke dele af din økonomi kan du forbedre?