Uafhængig rådgivning som medarbejderordning

Uafhængig rådgivning som medarbejderordning

Ønsker din virksomhed at tilbyde medarbejderfordele, der giver fokuserede, effektive og glade medarbejdere?

Uafhængig økonomisk rådgivning som medarbejderordning, er lønsomt for både virksomhed og medarbejdere, fordi en sund privatøkonomi giver tryghed i privatlivet, og dermed overskud til at være motiveret og kreativ også i arbejdslivet.

Giv medarbejderne økonomisk tryghed

 • Et loyalitetsprogram, hvor din virksomheds eller organisations medarbejdere får uvildig økonomisk rådgivning.
 • Økonomitjek af medarbejdernes privatøkonomi, så de får mest muligt ud af den og dermed balance i privatlivet.
 • Rådgivning af virksomhedens medarbejdere om pensionsforhold ved et individuelt uafhængigt pensionstjek
 • Uvildig rådgivning i forbindelse med særlige ansættelser, hvor medarbejderen har brug for rådgivning om løn- og pensionsforhold.
 • Økonomisk rådgivning i som del af medarbejderes fratrædelsesordninger.
 • Rådgivning om privatøkonomi i forbindelse med udstationering og udlandsophold.
Uafhængig økonomisk rådgivning som medarbejderordning

Loyalitetsprogrammer

Giv medarbejderne balance mellem arbejde og privatliv

Vi tilbyder loyalitetsprogrammer med uvildig økonomisk rådgivning, der skaber værdi for både medarbejder og virksomhed. En sund privatøkonomi er et godt fundament for glade og effektive medarbejdere. Balance i privatlivet, hvilket naturligvis også har stor betydning for et godt arbejdsliv.

Den attraktive arbejdsplads

En optimering af medarbejdernes økonomi er en medarbejderfordel, der har en langvarig og positiv effekt på privat- og arbejdsliv. Ved at tilbyde medarbejderne og deres familie uvildig økonomisk rådgivning er virksomheden med til at skabe ro og overblik omkring privatøkonomien. Det handler om at tilbyde en attraktiv arbejdsplads, der tiltrækker de rette kandidater, og som fastholder de gode medarbejdere.

Den effektive medarbejder

Privatøkonomiens tilstand rækker ud over privatlivets fire vægge. Manglende struktur i medarbejderens privatøkonomi kan både give sociale og psykiske bivirkninger, og derfor kan en medarbejder med problemer i privatøkonomien sjældent udføre sit job optimalt. Ved at tilbyde medarbejderne økonomitjek og optimering vil virksomheden opleve de positive aspekter i form af effektivitet og øget produktivitet blandt medarbejdere, fordi der er balance i privatlivet.

Pensionstjek

Mange virksomheder tilbyder deres medarbejdere et individuelt uafhængigt pensionstjek, som del af virksomhedens program for medarbejderfordele.

Et uvildigt pensionstjek sikrer medarbejderen, at alle dele af familiens økonomi tages med i en helhedsvurdering af pensionsforholdene.

Se hvordan vi rådgiver om pension

Se hvordan vi har hjulpet kunder med at optimere deres pensioner

Har virksomheden brug for rådgivning i forbindelse med valg af de rigtige pensionsordninger og forsikringsdækninger til medarbejdere henviser vi til  Skinnerup Consulting. forsikrings- og pensionskonsulenterne. Skinnerup Consulting er et af Danmarks mest innovative konsulenthuse inden for forsikrings- og pensionsrådgivning. Samarbejdet er helt uafhængigt og uden nogen form for økonomisk mellemværende mellem Skinnerup Consulting og Finanshuset i Fredensborg.

Ansættelser

I forbindelse med ansættelser tilbyder vi, at en kommende medarbejder kan afklare sine krav til løn- og pensionsforhold efter en konsultation i Finanshuset.

Er medarbejderen enlig, er der f.eks. ikke behov for ægtefælledækning på pensionen. Der kan til gengæld være andre forhold, der skal med ind i beregningerne. Vi kan rådgive om, hvor meget der skal til i forbindelse med ansættelsen, så både medarbejder og virksomhed bliver tilfredse.

Fratrædelsesordninger

Fratrædelsesordninger

Rådgivning af virksomhed og medarbejder

Når en medarbejder skal fratræde sin stilling, opstår der typisk en lang række spørgsmål, der kræver konkrete og seriøse svar. Dem giver vi. Nogle gange sker det direkte til virksomheden, der ønsker forskellige forhold belyst.

Andre gange indgår uvildig økonomisk rådgivning som et tilbud i fratrædelsesordninger til medarbejderne. Vi hjælper med økonomisk overblik og råd om fremtiden, hvad enten medarbejderen er på vej på pension eller i en overgangsfase mellem to jobs.

Seniormedarbejdere og afskedigelser

Vi arbejder med virksomheder, der ønsker at give et stående tilbud til alle medarbejdere, der fylder fx 57 år om at få et uvildigt økonomitjek. Vi tager naturligvis også hånd om medarbejdere, der afskediges under en fyringsrunde, da det har stor betydning for den enkelte at få fod på den økonomiske situation og dermed fremtidig sikkerhed.

Udstationering af medarbejdere

Beslutningen om udstationering af medarbejdere i udlandet kræver store investeringer og tillid fra både virksomhed, medarbejder samt dennes familie. Det er derfor vigtigt at skabe trygge rammer både under og efter opholdet i udlandet. Her spiller overblik over de økonomiske konsekvenser en afgørende rolle.

 • Hvordan påvirker et udlandsophold vores pensioner?
 • Skal vi vælge virksomhedsskatteordningen, når vi lejer huset ud?
 • Hvad med skat og fradrag på gælden i huset?
 • Hvilke konsekvenser har det for fradrag og pensioner, hvis hele indkomsten kommer fra en af ægtefællerne?
 • Hvordan bliver vores økonomiske situation, når vi vender hjem fra udlandet?

Ved at tilbyde medarbejderen uvildig økonomisk rådgivning, kan virksomheden minimere den usikkerhed, der måtte være om privatøkonomien. Rådgivningen vil kunne sikre, at udstationeringen gennemføres på måde, der er hensigtsmæssig for medarbejderens indkomst, formue, gæld, skat, pension etc.

Uvildig økonomisk rådgivning kan optimere de økonomiske forhold og give overblik over de økonomiske udfordringer og muligheder både i forbindelse med udsendelse og hjemkomst.

Peter-150x225desat
Hvad kan vi gøre for dine medarbejdere?

Vi laver en skræddersyet ordning til din virksomhed.

tlf-grafik-med-nr2

Spørg efter Peter Kjølbye, virksomhedsansvarlig partner.