Uge 47 - 2020 
nye beløbsgrænser 2019-20

De vigtigste skattetal for 2021

Her kan du se de vigtigste skattetal for 2021. De fleste satser, fradrag og beløbsgrænser stiger med et fast reguleringstal, men én vigtig sats falder.

Hvert år reguleres skattesatser og beløbsgrænser i takt med inflation og lønudvikling. Skat har opjusteret en lang række satser og beløbsgrænser. De vigtigste skattetal for 2021 handler om personskat, pension og kørsel.

Personskat

Grænsen for, hvornår du skal betale topskat på 15 %, stiger fra ca. 577.000 til ca. 592.000 kr. før AM-bidrag. Grænsen mellem den lave aktieindkomstskat på 27 % og den høje på 42 % stiger fra 55.300 kr. til 56.500 kr.

Personfradraget for voksne stiger med 200 kr. til 46.700 kr. Da det er mindre end inflationen, er det i praksis er en skjult skatteforhøjelse. For børn og unge under 18 år stiger personfradraget med 800 kr. til 36.900 kr.

Fra næste år kan du give gaver til nærtbeslægtede på op til 68.700 kr., 1600 kr. mere end i år.

Tjekliste til forskudsopgørelsen 2021

Pension

I 2021 må du sætte op til 58.500 kr. ind på en privat ratepension.

Det lave maksimumbeløb for aldersopsparing er 5.400 kr. Men har du mindre end 5 år til folkepensionen kan du indsætte 52.400 kr., medmindre du efter marts 2018 har startet udbetaling af andre pensionsordninger.

Kørsel

Kørselsfradraget falder fra 1,96 kr. til 1,90 kr. pr. km mellem 25-120 km. pr. dag på grund af faldende brændstofpriser. Kørselsfradragene for betalingsbroer er uændrede.

Hent en oversigt over væsentlige satser, fradrag og beløbsgrænser (pdf)