fbpx
Banker hindrer investering i obligationer

Banker hindrer investering i obligationer

Finans ifølge Valentin – Ny serie med skarpere holdninger om finans og privatøkonomi.

Bankerne begrænser kundernes mulighed for at handle obligationer. Det ligner næsten manipulation af kunderne til egen fordel. Det skal du ikke finde dig i.

Obligationer igen et alternativ til aktier

Renterne er begyndt at falde igen, og det er godt, fordi det tyder på, at inflationen er ved at være under kontrol. Det er også et tegn på, at aktiviteten i samfundsøkonomien er aftaget, produktionen er på vej ned, og at din jobsikkerhed ikke er så høj, som den har været.

Det har også betydning for dine investeringer, at du nu kan få en positiv realrente ved at købe obligationer. Der er nu igen et reelt alternativ til aktier, hvis du går efter et positivt realafkast.

Når renterne falder, stiger kurserne på obligationer. Det er en paritet – dvs. noget der altid gælder. Forudsætningen er dog, at det er obligationer med effektiv prisdannelse i markedet – dvs. at der jævnligt handles tilstrækkeligt mange obligationer i markedet. Der er også mange obligationer, der ikke handles så ofte – og nogle bliver simpelthen ikke udbudt på markedet.

Er obligationer bedre end aktier? – Finanshuset Fredensborg

Banker begrænser obligationshandel

Dine muligheder for at handle obligationer selv i banken er ofte dårlige. De fleste banker lader ikke deres kunder selv handle med likvide realkreditobligationer, formentlig fordi de tjener meget lidt på at handle obligationer. Det sker for eksempel ofte, at det ikke er muligt at finde obligationer udstedt af konkurrerende store danske banker i handelsplatformen, hvis du er kunde i en anden bank end den obligationsudstedende bank.

I nogle banker er det tilstrækkeligt at bede om det, så åbner de for muligheden – så er problemet mindre, hvis du altså ved, at du skal spørge. Andre banker lader dig kun handle obligationer, hvis du betaler ekstra for, at en medarbejder hjælper dig, eller du skal betale store summer for, at banken vil åbne for handel i en ny serie obligationer/ eller et nyt produkt.

Det skyldes naturligvis, at det er en dårlig forretning for bankerne at lade dig handle obligationer selv. Det indtryk får man let som kunde, når man spørger til muligheden for at handle obligationer selv. I stedet foreslår banken, at kunderne handler investeringsforeninger – bankens egne naturligvis.

Kræv retten til at investere frit

Du skal ikke finde dig i, at du ikke frit kan handle obligationer. De fleste banker reklamerer med adgang til at handle værdipapirer åbent – uden restriktioner – det vil sige at kunne købe frit på det globale værdipapirmarked. Det gælder naturligvis ikke alle papirer i alle markeder, men det må da i det mindste gælde de mest likvide obligationer i Danmark. Dem bør alle have adgang til, det bør du forlange af din bank.

Skal du selv vælge obligationer i stedet for at investere gennem investeringsforeninger, skal du naturligvis have en viden, så du kan vælge de rigtige obligationer. Men det er ikke sværere end at vælge aktier. Bankerne bør som minimum gøre det muligt at handle danske realkreditobligationer i de åbne serier.

Forbrugerråd: Dyr investering via banken – Finanshuset Fredensborg

Overvej investering i obligationer

Der kan være mange grunde til selv at vælge obligationer frem for at investere via investeringsforeninger. En årsag kan være, at du vil have bedre likviditet af din portefølje, fordi du vil bruge af din formue, for eksempel fordi du er pensionist.

Obligationer giver ikke alene renteafkast og kursgevinst eller -tab, de giver også udtrækninger. Dermed kan eksempelvis konverterbare realkreditobligationer (annuitet) give en forholdsvis jævn udbetaling af din formue over tid.

Med en 30-årig fastrente realkreditobligation har du et finansielt produkt, som giver dig mulighed for en renteindtægt på cirka 5 % om året af den nominelle obligationsbeholdning og med en meget lille kreditrisiko. De første 12-13 år får du forventningsvis udbetalt omkring 50 % af hovedstolen som udtrækninger. Det får du, uden at betale omkostninger til en investeringsforening og en bank for at gøre det for dig.

Jeg er stor fortaler for danske realkreditobligationer, og lige nu er de gode for rigtig mange danskere. Hvis du ikke har mulighed for at handle obligationer i din bank – så skift til en bank, der giver dig den mulighed.

Obligationer forklaret

En obligation er et lån til et selskab eller en stat og har ofte en kuponrente og en løbetid.

Obligationens varighed udtrykker kursrisikoen:

  • Jo højere varighed, desto større risiko.
  • Er varigheden fx 10, vil kursen på en obligation bevæge sig 10 % ved en renteændring på 1 %.
  • Er obligationen købt til kurs 100, og stiger renten 1 %, vil obligationen alt andet lige falde til kurs 90.
  • Konverterbare obligationer er assymmetriske i kurserne omkring kurs 100 – det vil sige at hvis du køber en obligation i kurs 100, er renten falder yderligere, så vil kursen IKKE stiger med 10 kurspoint, hvorfor man ofte vælger at sælge obligationerne. Til gengæld vil dette betyde lavere nominel rente på den nye obligation du køber. Det kaldes en geninvesteringsrisiko.

En obligation har kreditrisiko:

  • Jo mindre solid en låntager er, des højere er risikoen.
  • Derfor vil renten være højere for selskaber eller lande med en dårlig rating, da risikoen for ikke at få sine penge tilbage er større.

Der er 4 forskellige kategorier obligationer:

  • Stats- og realkreditobligationer – også kaldet ”sikre obligationer”, da de har trippel A-rating (fx danske realkreditobligationer eller tyske statsobligationer).
  • Virksomhedsobligationer – Investment Grade.
  • Virksomhedsobligationer – High Yield.
  • Nye markeder-obligationer (fx statsobligationer i tredjeverdenslande).
Relaterede Nyheder