fbpx

Tilpas investeringer efter konjunkturerne

Samfunds- og verdensøkonomien har stor betydning for dit afkast. Tilpas dine investeringer efter konjunkturerne for at undgå tab og sikre dit afkast.

De økonomiske konjunkturer

Det kan virke langhåret, når økonomer taler om konjunkturer, arbejdsløshedstal, vækst, inflation og skabelsen af nye arbejdspladser. Men makroøkonomiske analyser om sammenhængen mellem produktion, investeringer og forbrug er nyttige, når du investerer. De giver dig viden om konjunkturerne lige nu, og det kan du bruge til at øge afkastet af din formue.

Den økonomiske aktivitet i samfundet og verden stiger og falder over tid. Disse konjunkturer deles traditionelt op i fire faser: Ekspansion, boom, recession, og depression.

Den økonomiske historie beskriver, hvordan de fire faser gentager sig i økonomiske cykler. Nogle gange er de så lange som 10-20 år, andre gange er det kortere forløb på 5-7 år. Det er ikke muligt at forudse, hvor lange de enkelte faser er, og hvornår et boom eksempelvis slutter eller en recession går over i depression. Det bliver usikkert gætværk, du ikke kan planlægge efter. Det samme gælder vækstprognoser.

Invester ikke ud fra forudsigelser

Det er vigtigt at skelne mellem forudsigelser og analyser, når du planlægger din økonomi. Du bør investere ud fra din viden om konjunkturerne lige nu og ikke, hvordan du tror de er om et år eller længere frem.

Eksempelvis vidste alle umiddelbart inden finanskrisen, at økonomien var i et boom. Der var til gengæld uenighed om boomet ville fortsætte, eller om der ville komme en recession. Historien viser, at du skal være varsom med at investere i et boom. Alligevel valgte mange at øge risikoen, da boomet toppede, og så gik det galt.

Du kan altså ikke bruge forudsigelser til at øge dit afkast, men du kan beskytte din formue mod ugunstige (og ofte hurtige) ændringer i markedet. Det gælder om at være realistisk, og undgå at blive grådig, når du placerer dine penge. Det kan en makroøkonomisk analyse støtte dig i.

Tilpas dine investeringer efter konjunkturerne

Vælg altid risiko før du ser på afkast. Risikoen for ændringer i makroøkonomien kommer oven i risikoen på de enkelt papirer og aktiver. Derfor bør din sammensætning af aktiver til en hver tid afspejle de makroøkonomisk konjunkturer.

Du skal naturligvis ikke handle hele din portefølje, hver gang konjunkturerne skifter, men du skal løbende handle en lille smule i hele konjunkturforløbet. Du må regne med både tab og gevinster undervejs. Du undgår ikke tab, og prøver du at undgå tab ved at sælge aktiver, du tror vil falde, bliver dit tab sandsynligvis bare større end nødvendigt.

Relaterede Nyheder