fbpx

Trussel om inflation

Trussel om inflation giver højere renter, lavere aktiekurser og større risiko i din privatøkonomi. Se 2 fordele, og hvad det betyder for dine investeringer.

Inflationen truer

Så skete det. Renten er steget, og der er en stærk forventning om, at stigningen fortsætter. Der har været talt om det i mange år, og renterne er da også i de seneste år steget en smule blot for så at falde igen. Forventningerne synes dog særligt stærke denne gang.

Det skyldes især muligheden for inflation. Alle hjælpepakker i hele verden har medført, at den globale gæld er vokset med 10 %. Det svarer til cirka 90.000 mia. kr. Ja, 90.000.000.000.000 kroner! Hjælpepakkerne stimulerer verdensøkonomien, og måske overstimuleres økonomierne i dette hidtil uset store pengepolitiske eksperiment. Der er opstået flaskehalse i visse sektorer, der får priserne til at stige. Vi har set det for råvarer, transport og visse forarbejdede varer.

Hvor meget inflationen eventuelt kommer til at stige, er umuligt at sige. Det har i første omgang betydet, at renten på den 30-årige realkreditobligation med fast rente er landet i 1 % (kursen på en annuitetsobligation er 97 i skrivende stund). De variable realkreditrenter er stadig negative.

Når rentespændet mellem kort og lang rente udvides, er det ofte udtryk for en forventning om at renten stiger på sigt. Det er inflationsfrygten, der gør det.

Inflation over tid

Inflation. Udvikling i forbrugerprisindekset 1980-2020 udtrykt som ændring i % fra år til år. Kilde: Danmarks Statistik – Statistikbanken

Figuren herover viser inflationen i Danmark fra 1980-2020. Som du kan se, har den varieret meget. Du skal nok ikke forvente, at inflationen når samme højder som i 70’erne og 80’erne, men regn med, at den stiger over de næste 5 år. Udviklingen kan endnu ikke spores negativt i realøkonomien, men det kan som nævnt ses i priserne på varer og tjenesteydelser i enkelte sektorer.

Inflation påvirker din privatøkonomi

Inflation medfører, at købekraften af dine penge bliver mindre, hvilket igen fører til, at investorerne vil kræve mere i rente for at indhente det tabte. Normalt hænger stigende inflation sammen med vækst i samfundsøkonomien. Der har dog været perioder, hvor inflation følges med stagnation, såkaldt stagflation. Det er en særlig giftig kombination, da arbejdsløsheden stiger samtidig med, at købekraften falder. Det er selvsagt meget dårligt for din privatøkonomi.

Det er for tidligt at sige, hvordan situationen udvikler sig, men det er noget, næsten alle økonomer taler om i øjeblikket.

Selvom inflation er dårligt for din og samfundets økonomi, er intet som bekendt så skidt, at det ikke er godt for noget. Stigende inflation betyder, at realværdien af din gæld falder, og det er sådan set godt. 2 % inflation om året halverer værdien af din gæld på lidt over 25 år – 4 % inflation gør det samme på cirka 13 år. Og har du fast rente på dit lån vil stigende inflation sænke nutidsværdien af dine ydelser på lånet, og det er en fordel, hvis din løn stiger mindst lige så meget som inflationen

Inflation påvirker aktiekurserne

Det kan umiddelbart virke ulogisk, at aktiekurserne falder, når inflation og renter stiger. Forklaringen er meget teknisk, så hæng på, og læs den et par gange, hvis du har brug for det.

Sammenhængen skyldes, at aktiers værdi ansættes ud fra fremtidig indtjening, der måles i den såkaldte p/e-værdi.

Det kan umiddelbart virke ulogisk, at aktiekurserne falder, når inflation og renter stiger. Sammenhængen er, at aktiers værdi vurderes på fremtidig indtjening – den såkaldte p/e-værdi, prisen per indtjeningskrone i fremtiden. Det du betaler for er virksomhedens overskud/cash flow over de næste mange år.

Indtjeningen i virksomheden er usikker i fremtiden, så derfor diskonteres den med en diskonteringsfaktor, som udtrykker kapitalomkostningen. Jo højere rente i samfundet, jo højere diskontering, jo lavere forventet indtjening i virksomhederne i fremtiden.

Derfor falder kurserne når inflation og renter stiger – normalt men det er selvfølgelig kun hovedreglen. Økonomi er jo ikke en eksakt videnskab.

Tilpas din portefølje til højere risiko

Som investor er det vigtigt at forstå, at markedets forventning til inflation og fremtidige renter allerede er udtrykt i aktiekurserne i markedet. Det er altså kun, hvis du har en anden forventning end markedet, at du reelt har mulighed for at forudsige en markedsudvikling. Det er meget svært at slå markedet, historisk set har det vist sig umuligt at gøre på lang sigt. Warren Buffet har gjort det tidligere, men ikke i de seneste 10 år.

Vores anbefaling er derfor, at du bør holde dig fra spekulere i kurserne fra dag til dag. Forhold dig i stedet til, at din risiko er steget, og at du derfor sandsynligvis bør rebalancere din portefølje – dvs. tilpasse risikoen.

Variationen i kurserne fra dag til dag, volatiliteten, er steget de seneste 6 måneder, sandsynligvis som følge af inflationsfrygt. De papirer, der var gode i din portefølje sidste år, er ikke nødvendigvis gode for dig længere.

Har du den rigtige risiko i din portefølje?

Relaterede Nyheder