fbpx
Sidste chance for skattefri gave til forældre og børn

Sidste chance for skattefri gave til forældre og børn

Nye ejendomsvurderinger og ændrede regler, gør muligheden for at overdrage fast ejendom til nær familie mindre attraktiv.

15 %-reglen på vej ud

Hidtil har du kunnet overdrag fast ejendom til nær familie til en pris, der ligger 15 % under ejendomsvurderingen. Reglerne siger faktisk 15 % over eller under. Det gælder for nær familie i lige linje, det vil typisk sige fra forældre til børn, men det kan også gå den anden vej fra børn til forældre som et omvendt forældrekøb.

På samme måde har det været fast praksis, at dødsboer har overtaget fast ejendom til en værdi 15 % under ejedomsværdien. Men i 2016 fastslog Højesteret, at der kan gøres undtagelser fra reglen, hvis der foreligger særlige omstændigheder.

I forbindelse med de nye ejendomsvurderinger, der ventes at ligge væsentligt tættere på de reelle handelspriser, ændres 15%-reglen til en 20%-regel. Det bliver muligt at overdrage fast ejendom til ejendomsværdien +/- 20 %. Fordelen ved at gøre brug af 20%-reglen efter de nye ejendomsvurderinger vil dog være betydeligt mindre, hvilket alt andet lige vil give et betydeligt større provenu til Skat.

Nye retningslinjer

Det kan Skatteministeriet åbenbart ikke vente på. Ministeriet er i hvert fald i færd med at udsende et nyt styresignal, hvorefter der kan ske undtagelser fra den gældende 15%-regel, også ved overdragelser i levende live, hvis der foreligger særlige omstændigheder.

Ifølge styresignalet betragtes blandt andet salgsforhandlinger eller indhentning af en mæglervurdering som særlige omstændigheder, hvis der før eller efter overdragelsen sker salg eller belåning af ejendommen.

Desuden kan også den generelle prisudvikling i forhold til de fastfrosne ejendomsvurderinger og oplysninger om salgsprisen på andre sammenlignelige ejendomme indgå som særlige omstændigheder.

I disse tilfælde kan du altså ikke være sikker på at Skat kan godkende en overdragelse af ejendom efter 15- eller 20%-reglen. Skatteministeriets udmelding skaber en usikker retstilstand, der først kan afklares, når en sag har været hele vejen gennem retssystemet.

Giv en skattefri million til dine børn

Sidste chance for overdragelse efter 15%-reglen

Det er ved at være sidste chance, hvis du vil overdrage sommerhuset eller forældrekøbslejligheden til børn eller børnebørn til 15 % under den nuværende ejendomsvurdering.

De nye ejendomsvurderinger ventes klar i andet halvår 2021, og når Skatteministeriet indfører det nye styresignal, bliver det besværligt i en periode. Det varer ved, indtil der er skabt en klar retspraksis for, hvad der er særlige omstændigheder, herunder om det kan gøres gældende for overdragelser i levende live.

Overdrag forældrekøbslejligheden og spar skat

Relaterede Nyheder