Hvordan ser vores økonomi ud, når vi går på pension

Hanne (65) og Michael (63) bor i eget hus i en mindre by på Sjælland. Hanne er overassistent, Michael er lagerchef. De tjener henholdsvis 300.000 og 375.000 kr. om året.

Hanne og Michael henvender sig til Finanshuset i Fredensborg, fordi de gerne vil have et overblik over, hvordan ser vores økonomi ud, når vi går på pension. De vil også gerne have råd om, hvordan de skal få deres pensioner udbetalt. Hanne har forskellige pensioner via sin arbejdsgiver, Michael har udelukkende ATP og folkepension.

Her og nu står de overfor, at deres F3-lån skal omlægges om et par måneder, og de er i tvivl om, hvad der er bedst at gøre i deres situation. Skal de vælge fastrentelån eller fortsætte med variabel rente, og skal der være afdrag eller ej?

Rådgivning

Efter mødet i Finanshuset i Fredensborg har Hanne og Michael fået afklaret deres spørgsmål.

Rådgiveren har regnet ud, hvor stor indkomst de får som pensionister. På den baggrund kunne han sige, at der vil være en lille fordel ved, at udbetalingen Jyttes ratepensioner bliver fordelt over så mange år som muligt. Det vil nemlig gøre, at de så vil være berettigede til en lidt større del af folkepensionens pensionstillæg.

Da Hanne har mulighed for at overføre sin kapitalpension til en aldersopsparing og derved spare en del af afgiften, skal det desuden undersøges, om overførsel af kapitalpensionen kan gøres uden en væsentlig forringelse af vilkårene.

Rådgiveren foreslog herudover, at de ændrer profilen på deres F3-lån ved næste re-finansiering, og at de indfrier deres boliglån.

Hanne og Michael fik afklaring af, at der er en god langsigtet balance i deres økonomi. Der er tilstrækkelig med penge til at finansiere den forventede fremtidige nedsparing, dels ved brug af frie midler/kapitalpension, dels ved at belåne friværdien i ejendommen.

Værdi af rådgivning: 265 kr. pr md. i 22 år svarende til i alt ca. 65.000 i nutidskroner.

Får du nok ud af dine pensionspenge?

  • Sparer du for lidt eller for meget op?
  • Har du de ordninger, der er bedst for dig?