Uge 13 - 2016 

Bidragssatserne stiger – kan du gøre noget?

Realkreditselskaberne har gang på gang hævet bidragssatserne de seneste år. Hvad er bidragssatsen og kan du gøre noget, når bidragssatserne stiger.

Hvad er bidragssatsen?

Når du optager et realkreditlån, sælges der på dine vegne obligationer med sikkerhed i din ejendom svarende til lånet. Du betaler en rente til obligationsejeren og derudover et bidrag til et realkreditselskab.

Bidraget dækker realkreditselskabets omkostninger ved at formidle lånet mellem långiver og låntager samt øvrige driftsomkostninger – herunder tab på udlån. Bidraget dækker også selskabets udgifter til at leve op til myndighedskrav, ikke mindst opbygning af reserver til sikkerhed for lånene.

Bidragssatsen er den løbende omkostning, som en låntager betaler til et realkreditselskab for at have et realkreditlån. Det enkelte selskab bestemmer (næsten) helt selv, hvor stor bidragssats selskabet kræver for forskellige typer lån.

Bidragssatsen udgør en procentsats af restgælden på lånet. Satsen varierer fra ca. 0,3 % om året for belåning op til 40 % af ejerboligens værdi, for et fastforrentet lån med afdrag og op til 2,7 % om året for belåning fra 60-80 % for et F1 lån uden afdrag.

Bidragssatsen betales kvartalsvis eller månedsvis som en del af ydelsen på lånet.

Se en oversigt over bidragssatser pr. februar 2016 i artiklen Skal du skifte fra Totalkredit?

Hvad gør du hvis bidragssatsen stiger?

Hæver dit realkreditselskab bidragssatsen på dit lån, kan du være nødt til at finde dig i det. Der er ofte høje omkostninger ved at flytte selskab, så det kan tage lang tid før et evt. skift til et selskab med en lavere sats er tjent hjem. Forskelle i bidragssatserne har det imidlertid med at udligne sig over tid. Derfor er det ikke sikket, at den årlige besparelse fortsætter fremover, – så din langsigtede gevinst er usikker.

Skal du omlægge lån under alle omstændigheder, er det ofte en fordel af undersøge markedet og få tilbud fra flere selskaber.

Bidragssatsen beregnes efter, hvor stor en andel af boligens værdi er belånt. Så selvom du ikke kan forhandle om bidragssatsen, kan du måske alligevel få en lavere bidragssats, hvis du kan få en højere vurdering af din ejendom. Det vil dog ofte kræve en låneomlægning eller ændring i restgælden af få realkreditinstituttet til at genberegne bidragssatsen.

Hvad koster det at skifte realkreditselskab?

Stigende bidragssatser

Tidligere var bidragssatsen væsentligt mindre end renten. De seneste års faldende rente og stigende bidragssatser har ændret dette, så udgifterne til bidrag i nogle tilfælde er langt større end renteudgifterne.

Når bidragssatserne er blevet hævet har realkreditselskaberne henvist til myndighedernes og især EU’s skærpede krav til ”polstring” efter Finanskrisen. Senest brugte Nykredit dette argument, da selskabet varslede prisstigninger pr. 1. juli 2016.

Der har været flere tilløb til at ændre reglerne på området, men hidtil er de alle løbet ud i sandet. Indtil videre har vores politikere ikke ønsket at blande sig direkte i realkreditinstitutternes prispolitik.

Senest har erhvervs- og vækstminister Troels Lund Poulsen på pressemøde den 4. marts 2016 fremlagt 5 initiativer, der skal sikre, at den danske realkreditmodel “ikke bliver smadret”, som ministeren formulerede det. Om det fører til, at bidragssatserne kommer til at falde igen, må tiden vise.

Sådan vælger du det rigtige realkreditlån

 

Læs artikler om bidragssatser og realkreditlån.

mar 31st, 2016 | Tags:, , ,