fbpx
4 råd til en bedre investering

4 råd til en bedre investering

4 råd til en bedre investering på lang sigt. Spred dine investeringer, minimer dine omkostninger, vær ikke grådig og invester ikke ud fra gæt om fremtiden.

Indbetaling til pension og afdrag af gæld i boligen – det er sådan de fleste danskere sparer op. Pensionsopsparingen sker ofte gennem en pensionsordning via en arbejdsgiver. Den gæld vi afdrager på er oftest boliglån, hvoraf langt de fleste er realkreditlån.

Langt størsteparten af din opsparing vil derfor typisk være bundet i langt tid frem i dine pensioner eller i din bolig. Det er med andre ord langsigtede investeringer.

Gå efter markedsafkastet

Dine pensioner er sandsynligvis for langt den største del placeret i værdipapirer. Markedet for værdipapirer er som det vilde vesten, hvor du skal passe på ikke at blive snydt. Her narrer den kloge den mindre kloge.

Som investor er det vigtigt at forstå, at værdipapirmarkedet er et nulsumspil, fordi alle kæmper om det samme afkast. Når en vinder, er der altid en anden der taber. Derfor bør du som privat investor fokusere på markedsafkastet – dvs. det gennemsnitlige afkast for markedet, når du skal vurdere om dine investeringer klarer dig godt eller skidt.

Når du investerer har du to muligheder. Du kan gå efter med meget stor sikkerhed at opnå markedsafkastet minus omkostninger. Eller du kan forsøge at opnå et højere afkast end markedsafkastet med en risiko for at få ét, der er noget lavere end markedsafkastet.

Passiv er bedre end aktiv, når det gælder investeringsstrategi

4 råd til en bedre investering på lang sigt.

Når du binder dine penge i mange år, er det bl.a. for at få et godt afkast. Jo længere du binder pengene desto højere afkast kan du forvente. Men det er ikke en naturlov, at du altid får et afkast af dine investeringer. Mange steder i landet har det været rigtig sjovt, at eje fast ejendom de seneste 10 år. Men der er mange andre steder, hvor investorer har tabt penge på fast ejendom i samme periode.

Derfor er du godt tjent med at bruge nogle forsigtighedsregler, når du investerer.

  1. Spred dine investeringer
  2. Minimer dine omkostninger
  3. Vær ikke grådig
  4. Invester ikke ud fra gæt om fremtiden

4 fejl i din investering du bør undgå

Invester ikke ud fra gæt om fremtiden

Råd nummer 4 bygger på den indsigt, at det ikke er muligt at forudsige, hvordan kurserne udvikler sig i fremtiden. Det er selvfølgelig muligt at gætte, men det kan ikke forudsiges med sikkerhed.

Jeg bruger ordet gæt helt bevidst. Der er nemlig mange der gerne vil sælge dig deres gæt, og påstår de er værdiskabende for din formue. Det er de ikke – ikke med sikkerhed. De kan selvfølgelig gætte rigtigt en gang i mellem, men i langt de fleste tilfælde er omkostningerne ved forudsigelsen større end værdiskabelsen ved at bruge den. Derfor kan det bedre svare sig at gå efter markedsafkastet, end at håbe på den store gevinst ved at invester ud fra gæt om, hvordan aktier og obligationer udvikler sig.

De seneste 3-4 år har afkastet på værdipapirmarkederne været betydeligt, og mange investorer er derfor ganske tilfredse. Derfor er det nemt at tro, at det skyldes at ens rådgiver har været god til at forudsige markedet. Desværre glemmer mange at tænke på risikoen i deres portefølje. Når der kommer et fald eller en såkaldt korrektion i markedet, så bliver tabet større end godt er, hvis du ikke har investeret ansvarligt og fx følger de 4 råd.

Brug de 4 råd til en bedre investering næste gang du ser på din portefølje.

Få mere ud af dine investeringer med uafhængig investeringsrådgivning

Relaterede Nyheder