5 faktorer styrer dit aktieafkast

5 faktorer styrer dit aktieafkast

Investering i aktier bør altid være langsigtet, men det betyder ikke, at du ikke behøver at holde dig opdateret. Her er 5 faktorer, der
styrer dit aktieafkast lige nu.

Økonomisk afmatning forude

Investering i aktier er direkte investering i virksomheder, hvor du både er fuldt eksponeret over for udsving i den pågældende virksomheds kort- og langsigtede indtjening og for den generelle økonomiske udvikling på lokalt og globalt plan.

I øjeblikket befinder den globale økonomi sig i slutningen af en lang økonomisk optur, der begyndte i foråret 2009. Udsigterne for virksomhederne de kommende år vil fortsat være gunstige, men en del økonomer er begyndt at indregne en stigende risiko for økonomisk afmatning i slutningen af 2020.

5 faktorer bestemmer dit aktiekast

Her er de 5 faktorer, der bestemmer dit aktiekast i øjeblikket:

1. Virksomhedernes fundamentale driftsøkonomi og finansielle styrke

Denne faktor er i princippet altid gældende, dog spiller den i varierende grad ind på afkastet. Det skyldes, at der kan være perioder på aktiemarkeder, hvor vækstaktier er populærere og hvor disse aktier stiger kraftigt på forventning om høj omsætningsvækst.

Det er Finanshuset i Fredensborgs vurdering, at vækstaktier på kort sigt kan opleve modvind, mens stabile defensive aktier formodes at være bedre rustet til at beskytte mod mulige markedskorrektioner/nedture. Vælg derfor gerne at investere i solide virksomheder med moderat til lav gæld, gode produkter/services og kompetent ledelse.

2. Den generelle økonomiske vækst i den globale økonomi

Her viser nøgletallene en begyndende afmatning, hvilket er helt naturligt – opture afløses altid af nedture, sådan er økonomiernes naturlige vekselvirkning. Den væsentligste aktuelle påvirkning i af den globale økonomi er handelskrigen mellem USA og Kina, men også optrapningen af handelskrigen mellem USA og Europa.

Samtidig ser det ud til, at Brexit med den nye aftale bliver hårdere. Det vil påvirke europæisk økonomi negativt. Men læg mærke til, at disse usikkerhedsfaktorer er politiske og derfor kan løses, hvis der er vilje og stemmer i det.

3. Den overordnede prisfastsættelse af aktier

Her er der ingen problemer i sigte, hvis man måler på globale aktier generelt. Det er nøgletallet, P/E – prisen for 1 krones indtjening – der er faktoren, som du skal holde øje med. Den viser, at du i gennemsnit skal betale ca. 15 kroner for at få andel i en indtjening på 1 kr. Det svarer til en forrentning på cirka 7 %, hvilket er et rimeligt niveau og svarer til gennemsnittet de seneste 5 år. Det betyder, at du som langsigtet investor skal fastholde andelen af aktier i din portefølje.

4. Centralbankernes ageren

Siden Finanskrisen i 2008 har centralbankerne i primært USA og Europa spillet en central rolle i at holde hånden under aktiemarkedet ved at sænke renterne, pumpe likviditet ud i banksystemet og opkøbe obligationer. Det betyder, at vi i dag har en historisk lav rente, der understøtter borgernes og virksomheders økonomi gennem lave låneomkostninger.

Samtidig betyder de lave renter, at risikoaktiver, som ejendomme, aktier og virksomhedsobligationer med lav kreditrating reelt er de eneste steder, du kan placere dine penge og forvente af opnå et positivt afkast efter skat og inflation. Centralbankerne vil sandsynligvis fortsat i de kommende par år holde hånden under finansmarkederne.

5. Politisk risiko.

De seneste år har vi set, hvordan den politiske risiko er blevet en større og mere magtfuld faktor i den kortsigtede prisfastsættelse på finansmarkederne. Brexit og Trump er blandt de store og uforudsigelige faktorer, der på splitsekunder kan få aktier, renter og valutakurser til at svinge.

Den største aktuelle risiko er handelskrigen mellem USA og Kina, hvor de fleste økonomer er enige om, at det for alle parter økonomisk set bedst kan betale sig at handle med hinanden med så lave toldsatser som muligt. Men her har politiske dagsordener andre mål end de økonomiske hensyn.

Handelskrigen vil sandsynligvis trække langt ind i 2020, idet der dog er indgået en mindre delaftale. Kineserne har god tid, da de kan håbe på at kunne forhandle med en ny præsident efter november næste år. Mens Trump har en interesse i at tækkes sine kernevælgere med sin ”America First” politik. På langt sigt kommer der en løsning, men 2020 kan blive en tur i rutsjebanen for finansmarkederne. Husk at nedture kan udnyttes af den risikovillige investor til at købe.

Tjen penge på det næste børskrak

Vær kritisk og forsigtig

Spådomme er selvsagt værd at betvivle, og for den langsigtede investor, med en investeringshorisont på mindst 10 år, bør kortsigtede spådomme ikke give anledning til reduktion i risiko.

Den besindige investor kan dog med fordel vægte stabile aktier højere på bekostninger af vækstaktier, når porteføljen nænsomt rebalanceres ved geninvesteringer og ved yderligere op- eller nedsparing i aktier.

3 måder at undgå store tab på aktier

Relaterede Nyheder