fbpx
Væksten er tilbage – indtil videre

Væksten er tilbage – indtil videre

Væksten er tilbage – godt hjulpet af hjælpepakkerne, men dog fra et lavere niveau efter fald i BNP i 2020 og forventningsvis også i 2021. Men inflationen stiger og de lange renter er blevet fordoblet siden nytår. Hvad betyder det for din økonomi? Skal du gøre noget?

Logistik og flaskehalse

De mange hjælpepakker er efterhånden udfaset eller på vej til at blive det rundt omkring i verden. Pakkerne har medført, at pengemængden i økonomierne lige nu er større end nogensinde tidligere, og stor pengemængde øger normalt købekraften og investeringslysten.

Det har da også været tilfældet i Danmark og store dele af verden de seneste måneder, og produktionen er voksende, så salg og distribution er derfor i højeste gear for tiden. Det går så hurtigt at råvare- og transportsektoren ikke kan følge med. Nogle producenter spekulerer i at score en hurtig gevinst ved at fylde industrivirksomhedernes lagre op, efter de har været tømt i coronaperioden.

Flaskehalse i råvaresektoren (olie, metaller m.m.) gør det vanskeligt at bekræfte ordrer, og skaber tvivl om forsyningskæder, priser og bundlinje i ellers solide virksomheder. Det er en bekymrende udvikling, som får tankerne hen på energikrise og råvaremangel, der ikke er set siden 1970’erne.

Priserne stiger – væksten aftager

Alt dette presser forbrugerpriserne i vejret – derfor stiger inflationen i øjeblikket ret hurtigt. Det er måske indtil videre ikke et problem, heller ikke i Danmark, men det kan det vise sig at blive ret hurtigt. Med en forventet vækst på omkring 4 % i 2022 i DK og en inflation på 2-2,5 % er realvæksten positiv, hvilket jo er fint. Men zoomer vi lidt ud, har den samlede anslåede vækst været minus 4-6 % i perioden 2020-21 (vi kender ikke tallet for 2021 endnu). Og det er knap så positivt.

Dermed må vi regne med, at der i perioden 2019-21 har været negativ vækst i Danmark (fald i BNP), og realværdien af produktionen i samfundet er altså faldet yderligere. Det skal dog siges, at den stigende inflation ikke skyldes unormalt høje lønstigninger. Kombinationen af stagnation i økonomien og inflation kaldes i økonomsprog stagflation. Det var tilfældet i dansk økonomi i begyndelsen af 80’erne, hvilket dengang gjorde blandt andet Kartoffelkuren nødvendig. Så slemt er det stadig ikke i denne omgang, men risikoen er der.

Boligpriserne har toppet

Danmarks forudsætninger

Statsgælden er forholdsvis lav, og betalingsbalancen ser rigtig fin ud. Nøgletallene er generelt pæne, og der ikke grund til bekymring i øjeblikket. Men der bør sættes ind overfor problemerne med forsyningskæderne, og vi må sørge for at holde inflationen under cirka 3 %.

Det er ikke muligt at opnå høj vækst i Danmark, da vi mangler arbejdskraft. Arbejdsudbuddet er faldet, på trods af at der aldrig har været en større procentdel af befolkningen i arbejde. Det skyldes, at store årgange i disse år går på pension, mens små årgange kommer ind på arbejdsmarkedet. Det er et særlig dansk problem, der gør det endnu vigtigere at bekæmpe inflationen.

Den lange rente på eksempelvis realkreditlån med løbetid på 20 og 30 år er steget til det dobbelte i løbet af i år, som effekt af inflationsfrygt og usikkerhed i kapitalmarkederne. Det er dog ikke et problem, da renten stadig er lav, og fordi danskernes privatøkonomi generelt er særdeles godt polstret. Det går med andre ord godt, og det ser ud til at fortsætte i den kommende tid, hvis det altså lykkes at holde nøgletallene for makroøkonomien stabile.

Dansk og europæisk økonomi balancerer makroøkonomisk på en knivsæg i øjeblikket, og det bliver spændende at følge de kommende måneder. Danskernes forbrug bliver vigtigt – men europæernes forbrug bliver endnu vigtigere for danske virksomheder og arbejdspladser.

(U)ro på finansmarkederne – sådan da

Pas på dit forbrug og din portefølje

Hvad skal du gøre? – Du kan stadig bruge dine penge, så længe det ikke er penge, du har lånt. Sørg for at din formue stiger stille og roligt – efter inflation, så længe du er i en periode af dit liv, hvor du arbejder og har mulighed for at spare op.

Du skal naturligvis også bruge penge, hvis du er pensioneret, men du skal være særligt opmærksom på, om du har reserver nok, og at du ikke bruger for mange penge for tidligt i pensionsperioden. Høj inflation udhuler både din formue og din købekraft, hvis ikke væksten i din pensionsformue kan følge med.

Har du en portefølje af værdipapirer, skal du sandsynligvis rebalancere den oftere i de kommende måneder og år for at tilpasse risiko og likviditet til udviklingen i finansmarkederne og de økonomiske nøgletal.

Og husk så, at stigende rente kan være en fordel for dig. Lidt flere obligationer vil pynte i mange porteføljer, og det vil bringe os tættere på et normalt forhold mellem afkast på obligationer og aktier.

Relaterede Nyheder